Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conflictele de muncă -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 248. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Conflictele de muncă ce au ca obiect stabilirea condițiilor de muncă cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaților, denumite conflicte de interese.

(3) Conflictele de muncă ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligații decurgând din legi ori din alte acte normative, precum și din contractele colective sau individuale de muncă sunt conflicte referitoare la drepturile salariaților, denumite conflicte de drepturi. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 249. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Procedura de soluționare a conflictelor de muncă se stabilește prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conținutul și trăsăturile conflictului de muncă 
    Codul muncii definește în termeni sintetici conținutul și trăsăturile conflictului de muncă. În principiu, prevederile sale reiterează generic principalele aspecte ale conflictului de muncă așa cum erau reglementate prin legislația specială, adoptată anterior intrării sale în vigoare. Ne referim, desigur, și cu precădere la Legea nr. 168/1999. Astfel, în legislația specială (Legea nr. 168/1999) conflictul de muncă este definit drept neînțelegerile dintre salariați și unitățile în care sunt încadrați. Această formulare diferă substanțial de cea avansată de Codul muncii care se referă la partenerii sociali ca potențiali adversari într-un conflict de muncă. Ca atare, rezultă că legiuitorul a dorit să extindă obiectul juridic al conflictului de muncă și la reprezentanții tradiționali ai salariaților și angajatorilor, respectiv la sindicate și asociații patronale. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conținutul și trăsăturile conflictului de muncă 
    Codul muncii definește în termeni sintetici conținutul și trăsăturile conflictului de muncă. În principiu, prevederile sale reiterează generic principalele aspecte ale conflictului de muncă așa cum erau reglementate prin legislația specială, adoptată anterior intrării sale în vigoare. Ne referim, desigur, și cu precădere la Legea nr. 168/1999. Astfel, în legislația specială (Legea nr. 168/1999) conflictul de muncă este definit drept neînțelegerile dintre salariați și unitățile în care sunt încadrați. Această formulare diferă substanțial de cea avansată de Codul muncii care se referă la partenerii sociali ca potențiali adversari într-un conflict de muncă. Ca atare, rezultă că legiuitorul a dorit să extindă obiectul juridic al conflictului de muncă și la reprezentanții tradiționali ai salariaților și angajatorilor, respectiv la sindicate și asociații patronale. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conținutul și trăsăturile conflictului de muncă 
    Codul muncii definește în termeni sintetici conținutul și trăsăturile conflictului de muncă. În principiu, prevederile sale reiterează generic principalele aspecte ale conflictului de muncă așa cum erau reglementate prin legislația specială, adoptată anterior intrării sale în vigoare. Ne referim, desigur, și cu precădere la Legea nr. 168/1999. Astfel, în legislația specială (Legea nr. 168/1999) conflictul de muncă este definit drept neînțelegerile dintre salariați și unitățile în care sunt încadrați. Această formulare diferă substanțial de cea avansată de Codul muncii care se referă la partenerii sociali ca potențiali adversari într-un conflict de muncă. Ca atare, rezultă că legiuitorul a dorit să extindă obiectul juridic al conflictului de muncă și la reprezentanții tradiționali ai salariaților și angajatorilor, respectiv la sindicate și asociații patronale. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conținutul și trăsăturile conflictului de muncă 
    Codul muncii definește în termeni sintetici conținutul și trăsăturile conflictului de muncă. În principiu, prevederile sale reiterează generic principalele aspecte ale conflictului de muncă așa cum erau reglementate prin legislația specială, adoptată anterior intrării sale în vigoare. Ne referim, desigur, și cu precădere la Legea nr. 168/1999. Astfel, în legislația specială (Legea nr. 168/1999) conflictul de muncă este definit drept neînțelegerile dintre salariați și unitățile în care sunt încadrați. Această formulare diferă substanțial de cea avansată de Codul muncii care se referă la partenerii sociali ca potențiali adversari într-un conflict de muncă. Ca atare, rezultă că legiuitorul a dorit să extindă obiectul juridic al conflictului de muncă și la reprezentanții tradiționali ai salariaților și angajatorilor, respectiv la sindicate și asociații patronale. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Textul comentat conține o normă de trimitere la legislația specială în materie, respectiv dispozițiile Legii nr. 168/1999. În acest context vom examina, pe rând, prevederile legii menționate în legătură cu soluționarea conflictelor de interese și a conflictelor de drepturi. 
    §1. Soluționarea conflictelor de interese 
    A. Nivelurile la care pot fi declanșate conflictele de interese [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Salarii plătite din fonduri europene. Nulitatea contractului individual de muncă. Pretenție formulată după încetarea raporturilor juridice de muncă. Prescripția extinctivă a dreptului material la acțiune
Soluționarea acțiunii salariatului împotriva sindicatului, care l-a reprezentat într-un litigiu de muncă. Competența generală, materială și teritorială a instanței de judecată
în ce cazuri poate angajatorul să diminueze salariul unui angajat?
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...