Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 154. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (75), Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Referințe în jurisprudență (23), Reviste (6)

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (3)

(3) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Referințe în jurisprudență (33), Reviste (3), Doctrină (3)

Art. 155. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (154), Reviste (8), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 156. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (32), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor.

Art. 157. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (20), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/și colective între angajator și salariați sau reprezentanți ai acestora. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(2) Sistemul de salarizare a personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale se stabilește prin lege, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative. Referințe în jurisprudență (40), Reviste (2)

Art. 158. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității. Reviste (1)

(2) În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților salariaților, în strictă legătură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Conform art. 38 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010, pentru munca prestată în condițiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă. 
    În conformitate cu dispozițiile art. (1) din Convenția nr. 95/1949 asupra protecției salariului a Organizației Internaționale a Muncii, salariul, indiferent de denumirea sa – remunerație, retribuție etc. – reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată ori pentru serviciile îndeplinite. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 154 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Conform art. 38 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010, pentru munca prestată în condițiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă. 
    În conformitate cu dispozițiile art. (1) din Convenția nr. 95/1949 asupra protecției salariului a Organizației Internaționale a Muncii, salariul, indiferent de denumirea sa – remunerație, retribuție etc. – reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată ori pentru serviciile îndeplinite. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 154 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Conform art. 38 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010, pentru munca prestată în condițiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă. 
    În conformitate cu dispozițiile art. (1) din Convenția nr. 95/1949 asupra protecției salariului a Organizației Internaționale a Muncii, salariul, indiferent de denumirea sa – remunerație, retribuție etc. – reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată ori pentru serviciile îndeplinite. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Reviste:
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Concediere retroactivă. Nerespectarea termenului de preaviz. Clauză de neconcurență inclusă în CCM
Obligația de fidelitate. Neconcurență. Contract de împrumut. Abatere disciplinară. Demisie. Condiții. Forma scrisă
Se poate invoca în litigiile de muncă excepția de neexecutare?
Acordarea tichetelor de masă de către angajatori. Condiții. Admitere recurs
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Anulare decizie de reîncadrare emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 și O.U.G. nr. 1/2010. Inexistența obligației legale privind reîncadrarea prin asimilare cu o funcție aferentă unui post efectiv ocupat
STUDIU DE CAZ: Acordarea drepturilor salariale conform Contractului colectiv de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Drept electoral, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...