Demisia | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 8-a
Demisia

Art. 79. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. Modificări (1)

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Jurisprudență

(6) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Noțiune 
    Demisia reprezintă manifestarea unilaterală de voință a salariatului în sensul încetării contractului său individual de muncă. 
    Astfel, pentru ca demisia să își producă efectele nu este necesar să fie aprobată de angajator. Fiind un caz de încetare a contractului individual de muncă ca urmare a manifestării unilaterale de voință a salariatului, demisia își produce efecte fără acordul angajatorului. Dacă angajatorul își dă acordul, contractul de muncă va înceta prin acordul părților, în temeiul art. 55 lit. b) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Ca angajator mai aveți ovariantă: dacă salariatul solicită acordul părților, i-l puteți da transformându-l în demisie. Articolul 79 alin. (7) stipulează limpede că „Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz SAU la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv”. În loc de aconsidera ca atare cererea salariatului de încetare acontractului de muncă prin acordul părților [art. 55 lit. b) Codul muncii], angajatorul opoate considera ca demisie cu renunțarea la preaviz [art. 79 alin. (1) și (7) Codul muncii]. În acest mod, considerând intenția salariatului ca demisie, actul adițional referitor la restituirea cheltuielilor cu formarea profesională intră în deplină vigoare. Procedura este perfect legală și oportună, câtă vreme, așa cum am arătat, acordul părților este excepția, iar regula este demisia cu preaviz. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Ca angajator mai aveți ovariantă: dacă salariatul solicită acordul părților, i-l puteți da transformându-l în demisie. Articolul 79 alin. (7) stipulează limpede că „Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz SAU la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv”. În loc de aconsidera ca atare cererea salariatului de încetare acontractului de muncă prin acordul părților [art. 55 lit. b) Codul muncii], angajatorul opoate considera ca demisie cu renunțarea la preaviz [art. 79 alin. (1) și (7) Codul muncii]. În acest mod, considerând intenția salariatului ca demisie, actul adițional referitor la restituirea cheltuielilor cu formarea profesională intră în deplină vigoare. Procedura este perfect legală și oportună, câtă vreme, așa cum am arătat, acordul părților este excepția, iar regula este demisia cu preaviz. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Ca angajator mai aveți ovariantă: dacă salariatul solicită acordul părților, i-l puteți da transformându-l în demisie. Articolul 79 alin. (7) stipulează limpede că „Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz SAU la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv”. În loc de aconsidera ca atare cererea salariatului de încetare acontractului de muncă prin acordul părților [art. 55 lit. b) Codul muncii], angajatorul opoate considera ca demisie cu renunțarea la preaviz [art. 79 alin. (1) și (7) Codul muncii]. În acest mod, considerând intenția salariatului ca demisie, actul adițional referitor la restituirea cheltuielilor cu formarea profesională intră în deplină vigoare. Procedura este perfect legală și oportună, câtă vreme, așa cum am arătat, acordul părților este excepția, iar regula este demisia cu preaviz. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Ca angajator mai aveți ovariantă: dacă salariatul solicită acordul părților, i-l puteți da transformându-l în demisie. Articolul 79 alin. (7) stipulează limpede că „Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz SAU la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv”. În loc de aconsidera ca atare cererea salariatului de încetare acontractului de muncă prin acordul părților [art. 55 lit. b) Codul muncii], angajatorul opoate considera ca demisie cu renunțarea la preaviz [art. 79 alin. (1) și (7) Codul muncii]. În acest mod, considerând intenția salariatului ca demisie, actul adițional referitor la restituirea cheltuielilor cu formarea profesională intră în deplină vigoare. Procedura este perfect legală și oportună, câtă vreme, așa cum am arătat, acordul părților este excepția, iar regula este demisia cu preaviz. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Decizie de concediere emisă ulterior încetării CIM prin demisie
Demisie. Valabilitatea consimtamântului. Caracterul irevocabil al manifestării de voință al salariatului privind încetarea, din inițiativa sa, a contractului individual de muncă
Obligația de fidelitate. Neconcurență. Contract de împrumut. Abatere disciplinară. Demisie. Condiții. Forma scrisă
Studiu de caz - Este legală decizia de concediere care nu indică motivele de fapt care au determinat concedierea?
Studiu de caz - Decizie de concediere pentru reorganizare internă
ÎCCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Reorganizarea întreprinderilor - Transferul de întreprindere, concedieri colective, desființări de post -
Salarii plătite din fonduri europene. Nulitatea contractului individual de muncă. Pretenție formulată după încetarea raporturilor juridice de muncă. Prescripția extinctivă a dreptului material la acțiune
Eroare materială asupra temeiului încetării CIM. Tardivitate
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...