Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 7-a
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale

Art. 76. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Art. 78. - Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Nulitatea deciziei de concediere 
    Concedierea salariaților se poate realiza numai pentru motivele prevăzute limitativ de Codul muncii și cu respectarea condițiilor de formă și de procedură care sunt reglementate cu caracter imperativ. Orice măsură de concediere dispusă cu nerespectarea prevederilor legale este, după caz, netemeinică și/sau nelegală, fiind lovită de nulitate. [ Mai mult... ] 

.....
    Conflictul de muncă la care se referă art. 77 este un conflict de drepturi. Astfel, potrivit art. 67 lit. a) din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, conflictele în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă sunt conflicte de drepturi. Conflictele de drepturi se soluționează de instanțele judecătorești stabilite conform Codului de procedură civilă (a se vedea art. 284 Codul muncii și art. 70-71 din Legea 168/19990). [ Mai mult... ] 
.....
    §1. Caracterul netemeinic sau nelegal al concedierii 
    Instanța judecătorească competentă învestită cu soluționarea contestației împotriva deciziei de concediere poate constata că măsura a fost luată în mod netemeinic, deoarece nu este motivată sau motivele invocate nu corespund realității, ori nelegal, pentru că nu s-au respectat prevederile legale referitoare la procedura concedierii, la forma sau conținutul deciziei de concediere. [ Mai mult... ] 
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Neacordarea preavizului atrage nulitatea concedierii, în condițiile art. 78 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Neacordarea preavizului atrage nulitatea concedierii, în condițiile art. 78 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Reorganizare. Desființare post. încheierea unui contract de prestări servicii cu o altă societate
Studiu de caz - Este legală decizia de concediere care nu indică motivele de fapt care au determinat concedierea?
ÎCCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Concedierea colectivă
Desfacerea contractului de muncă. Nerespectarea termenului de preaviz. Sancțiune
Contestație formulată împotriva decizie de concediere.Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea postului
Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea locului de muncă, efectivă. Cauză nereală și neserioasă. Nulitatea absolută a concedierii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...