Contractul individual de muncă cu timp parțial | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL VIII
Contractul individual de muncă cu timp parțial

Art. 101. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Angajatorul poate încadra salariați cu program de lucru corespunzător unei fracțiuni de normă de cel puțin două ore pe zi, prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parțial. Reviste (1)

(2) Contractul individual de muncă cu timp parțial se încheie numai în formă scrisă. Jurisprudență

(3) Durata săptămânală de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de muncă cu timp parțial este inferioară celei a unui salariat cu normă întreagă comparabil, fără a putea fi mai mică de 10 ore.

(4) Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă al aceluiași angajator, care prestează aceeași activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parțial. Atunci când nu există un salariat comparabil se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil acelui angajator sau dispozițiile legislației în vigoare.

Art. 102. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele: Jurisprudență

a) durata muncii și repartizarea programului de lucru;

b) condițiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. Jurisprudență

Art. 103. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul salariatului care desfășoară activitatea în temeiul unui contract individual de muncă cu timp parțial, stagiul de cotizare la sistemul public de asigurări sociale se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat conform legii.

Art. 104. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaților de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracțiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracțiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-și mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate.

(2) Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariția unor locuri de muncă cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracțiune de normă și invers. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul angajatorului. Reviste (1)

(3) Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracțiune de normă la toate nivelurile. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Aspecte generale legate de conținutul contractului individual de muncă cu timp parțial 
    Articolul 102 Codul muncii stabilește elementele de conținut ce trebuie să se regăsească în cuprinsul contractului încheiat pentru timp parțial și care creează specificul unui astfel de contract. Astfel, clauzele care se adaugă în conținutul contractului sunt expuse la art. 102 alin. (1). Esențial însă este de reținut că, alături de aceste clauze speciale, în cuprinsul contractului individual de muncă încheiat cu timp parțial trebuie să se regăsească clauzele generale care configurează contractul individual de muncă, astfel cum acestea sunt enumerate în cuprinsul art. 17 alin. (2) Codul muncii. În ceea ce privește clauzele specifice, legea impune precizarea concretă a duratei muncii, având în vedere faptul că exact durata muncii este elementul specific ce dă configurație aparte contractului încheiat cu fracțiune de normă. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Conform art. 102 Codul muncii, în cazul contractului individual de muncă cu timp parțial, se mai adaugă următoarele elemente care trebuie de asemenea cuprinse în contract: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Conform art. 102 Codul muncii, în cazul contractului individual de muncă cu timp parțial, se mai adaugă următoarele elemente care trebuie de asemenea cuprinse în contract: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Conform art. 102 Codul muncii, în cazul contractului individual de muncă cu timp parțial, se mai adaugă următoarele elemente care trebuie de asemenea cuprinse în contract: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Conform art. 102 Codul muncii, în cazul contractului individual de muncă cu timp parțial, se mai adaugă următoarele elemente care trebuie de asemenea cuprinse în contract: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Reviste:
Transformarea contractului de muncă pe fracțiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului
întrebări și răspunsuri
Despre neconstituționalitatea prevederilor Codului Muncii referitoare la încetarea CIM pentru beneficiarii pensiei de invaliditate grad III
OPINIE: Durata concediului de odihnă anual pentru salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial
Contractul de muncă part-time (cu timp parțial)
Prestarea muncii în sistem de detenție sau ca executare a pedepsei
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
;
se încarcă...