Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională -
CAPITOLUL II
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Art. 198. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare profesională și contractul de adaptare profesională.

Art. 199. - Doctrină (2)

(1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale. Jurisprudență

(2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariații cu vârsta minimă de 16 ani împliniți, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menținerea locului de muncă la acel angajator.

(3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni și 2 ani.

Art. 200. - Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizați în acest sens de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării. Reviste (1)

(2) Procedura de autorizare, precum și modul de atestare a calificării profesionale se stabilesc prin lege specială.

Art. 201. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaților debutanți la o funcție nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou.

(2) Contractul de adaptare profesională se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcția nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condițiile legii.

Art. 202. - Doctrină (2)

(1) Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce nu poate fi mai mare de un an.

(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesională salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face față funcției noi, locului de muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.

Art. 203. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de către un formator.

(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariații calificați, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze formarea profesională.

(3) Un formator poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 salariați.

(4) Exercitarea activității de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului.

Art. 204. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Formatorul are obligația de a primi, de a ajuta, de a informa și de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesională și de a supraveghea îndeplinirea atribuțiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.

(2) Formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare și participă la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesională.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Unul dintre drepturile principale ale salariaților enumerate de art. 39 Codul muncii este dreptul la acces la formarea profesională. Angajatorii au obligația corelativă de aasigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații. 
    Printre obiectivele principale ale formării profesionale asalariaților, art. 188 Codul muncii indică expres adaptarea salariaților la cerințele postului sau ale locului de muncă și, respectiv, obținerea unei calificări profesionale, iar potrivit art. 189 formarea profesională se poate realiza prin participarea la cursuri organizate de angajator, stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă, precum și prin alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Unul dintre drepturile principale ale salariaților enumerate de art. 39 Codul muncii este dreptul la acces la formarea profesională. Angajatorii au obligația corelativă de aasigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații. 
    Printre obiectivele principale ale formării profesionale asalariaților, art. 188 Codul muncii indică expres adaptarea salariaților la cerințele postului sau ale locului de muncă și, respectiv, obținerea unei calificări profesionale, iar potrivit art. 189 formarea profesională se poate realiza prin participarea la cursuri organizate de angajator, stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă, precum și prin alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Unul dintre drepturile principale ale salariaților enumerate de art. 39 Codul muncii este dreptul la acces la formarea profesională. Angajatorii au obligația corelativă de aasigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații. 
    Printre obiectivele principale ale formării profesionale asalariaților, art. 188 Codul muncii indică expres adaptarea salariaților la cerințele postului sau ale locului de muncă și, respectiv, obținerea unei calificări profesionale, iar potrivit art. 189 formarea profesională se poate realiza prin participarea la cursuri organizate de angajator, stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă, precum și prin alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Unul dintre drepturile principale ale salariaților enumerate de art. 39 Codul muncii este dreptul la acces la formarea profesională. Angajatorii au obligația corelativă de aasigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații. 
    Printre obiectivele principale ale formării profesionale asalariaților, art. 188 Codul muncii indică expres adaptarea salariaților la cerințele postului sau ale locului de muncă și, respectiv, obținerea unei calificări profesionale, iar potrivit art. 189 formarea profesională se poate realiza prin participarea la cursuri organizate de angajator, stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă, precum și prin alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Unul dintre drepturile principale ale salariaților enumerate de art. 39 Codul muncii este dreptul la acces la formarea profesională. Angajatorii au obligația corelativă de aasigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații. 
    Printre obiectivele principale ale formării profesionale asalariaților, art. 188 Codul muncii indică expres adaptarea salariaților la cerințele postului sau ale locului de muncă și, respectiv, obținerea unei calificări profesionale, iar potrivit art. 189 formarea profesională se poate realiza prin participarea la cursuri organizate de angajator, stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă, precum și prin alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...