Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 3-a
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

Art. 61. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: Jurisprudență

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă ori abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil ori regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (2)

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2)

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

Art. 62. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Jurisprudență

(2) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8)

Art. 63. - Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Procedura cercetării prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situația în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele și condițiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute pentru cercetarea disciplinară. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 64. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) și d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii, urmând să îi comunice salariatului soluțiile propuse de agenție. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) și (2) pentru a-și manifesta expres consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(4) În cazul în care salariatul nu își manifestă expres consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum și în cazul în care agenția teritorială de ocupare a forței de muncă nu poate îndeplini obligația prevăzută la alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Motive imputabile și motive neimputabile 
    Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului privește cazurile în care, deși inițiativa încetării contractului individual de muncă aparține angajatorului, independent de voința salariatului, motivele care stau la baza concedierii presupun fie conduita, fie pregătirea sau aptitudinile acestuia. 
    Motivele de concediere care țin de persoana salariatului pot fi imputabile sau neimputabile acestuia. Salariatul concediat pentru motive care nu îi sunt imputabile va avea dreptul la compensațiile care se acordă în astfel de situații potrivit legislației în vigoare sau contractelor colective de muncă aplicabile (de exemplu, dreptul la indemnizație de șomaj, dacă îndeplinește condițiile de stagiu prevăzute de lege). [ Mai mult... ] 

.....
    §1. Termenul de emitere a deciziei de concediere 
    A. Principiul protecției salariaților 
    Principiul protecției salariaților în caz de concediere se concretizează și prin stabilirea unui termen înăuntrul căruia, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, angajatorul poate emite decizia de concediere, în scopul de a înlătura situația în care salariatul s-ar afla într-o stare de incertitudine și nesiguranță continuă pentru o perioadă nelimitată, existând astfel posibilitatea abuzurilor din partea angajatorului. [ Mai mult... ] 
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    1.În acest caz, conform art. 62 Codul muncii, aveți obligația de aemite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Altfel, decizia poate fi contestată cu succes de către salariat, oricât de ciudat ar părea. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    1.În acest caz, conform art. 62 Codul muncii, aveți obligația de aemite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Altfel, decizia poate fi contestată cu succes de către salariat, oricât de ciudat ar părea. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    1.În acest caz, conform art. 62 Codul muncii, aveți obligația de aemite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Altfel, decizia poate fi contestată cu succes de către salariat, oricât de ciudat ar părea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Reviste:
Concediere. Inaptitudine fizică. Lipsa preavizului din decizia de concediere. Nulitate
Caracterul real și serios al concedierii dispuse în baza art. 65 din Codul muncii
Studiu de caz - Decizie de concediere pentru reorganizare internă
Studiu de caz: În cazul concedierii salariatului în temeiul art. 65 alin. (1) Codul muncii legea nu prevede dreptul salariatului de a opta pentru revenirea pe postul deținut anterior
Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului. Distincție față de abaterea disciplinară. Admitere apel
Concediere. Abatere disciplinară. Descrierea faptei - condiții
Desfacerea contractului de muncă pentru motive ce nu țin de persoana salariatului. Plata salariilor compensatorii conform contractului colectiv de muncă
Plată ore suplimentare. Clauză inclusă în contractul colectiv de muncă
Decizie de concediere. Inaptitudine fizică a salariatului
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...