Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 4-a
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Art. 65. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăților economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activității. Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (2)

(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă, dintre cele prevăzute la alin. (1). Jurisprudență, Reviste (19)

Art. 66. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă. Jurisprudență

Art. 67. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Concediere individuală sau colectivă 
    Concedierea determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare adificultăților economice, atransformărilor tehnologice sau areorganizării activității poate afecta unul sau mai mulți salariați. De regulă, concedierea pentru aceste motive este individuală. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 68 Codul muncii, concedierea este colectivă și determină în sarcina angajatorului obligații suplimentare. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d)1, al art. 65 și 662 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. 
    1 Necorespundere profesională și respectiv inaptitudine fizică sau psihică. 
    2 Desființarea individuală, respectiv colectivă a postului/posturilor.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d)1, al art. 65 și 662 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. 
    1 Necorespundere profesională și respectiv inaptitudine fizică sau psihică. 
    2 Desființarea individuală, respectiv colectivă a postului/posturilor.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d)1, al art. 65 și 662 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. 
    1 Necorespundere profesională și respectiv inaptitudine fizică sau psihică. 
    2 Desființarea individuală, respectiv colectivă a postului/posturilor.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d)1, al art. 65 și 662 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. 
    1 Necorespundere profesională și respectiv inaptitudine fizică sau psihică. 
    2 Desființarea individuală, respectiv colectivă a postului/posturilor.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Reviste:
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Contestație formulată împotriva decizie de concediere.Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea postului
Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea locului de muncă, efectivă. Cauză nereală și neserioasă. Nulitatea absolută a concedierii
Reorganizare. Desființare post. încheierea unui contract de prestări servicii cu o altă societate
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Studiu de caz: În cazul concedierii salariatului în temeiul art. 65 alin. (1) Codul muncii legea nu prevede dreptul salariatului de a opta pentru revenirea pe postul deținut anterior
Contestație decizie de concediere. Lipsa cauzei serioase la concedierea care nu ține de persoana salariatului. Reintegrare. Respingere acordării daunelor morale
Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Motive de concediere. Pierderi economice și eficientizarea activitatii sale angajatorul
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Decizie de încetare a contractului de muncă prin acordul părților
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...