Concedierea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 2-a
Concedierea Reviste (1)

Art. 58. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2)

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

Art. 59. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Art. 60. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (5), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: Referințe în jurisprudență (15), Reviste (3)

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (2)

b) pe durata concediului pentru carantină; Modificări (1)

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3)

d) pe durata concediului de maternitate; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Referințe în jurisprudență (1)

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; Jurisprudență relevantă (1), Reviste (3)

h) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

i) pe durata efectuării concediului de odihnă. Referințe în jurisprudență (7)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    Încetarea contractului individual de muncă în urma manifestării unilaterale de voință a angajatorului nu constituie o încălcare a dreptului la muncă și a principiului libertății muncii. Salariatul nu beneficiază de o libertate absolută, astfel încât dreptul angajatorului de a-l concedia nu poate fi înlăturat. 
    Pentru a-l proteja însă pe salariat de eventualele abuzuri patronale, ca garanție a respectării drepturilor salariatului, Codul muncii reglementează expres și limitativ situațiile în care angajatorul poate dispune concedierea, fixând imperativ toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească într-o astfel de situație. [ Mai mult... ] 

.....
    §1. Generalități 
    A. Caracterul permanent al interdicțiilor 
    În temeiul normelor care consacră dreptul salariaților la protecție în caz de concediere, art. 59 din Codul muncii reglementează motivele care nu vor putea sta niciodată la baza concedierii acestora. 
    B. Consecințele nerespectării interdicțiilor 
    Orice concediere care este dispusă pentru unul dintre motivele astfel enumerate este nelegală și, în consecință, lovită de nulitate absolută. Concedierea va fi nelegală și în cazul în care se întemeiază în mod aparent pe alte motive, însă se dovedește că motivul real este unul dintre cele prevăzute la art. 59 Codul muncii. [ Mai mult... ] 
.....
    §1. Generalități 
    A. Scopul reglementării interdicțiilor 
    Articolul 60 Codul muncii prevede expres cazurile în care concedierea salariatului nu poate fi dispusă, datorită situației speciale în care se află acesta, în scopul protecției salariatului respectiv. Dacă în perioada în care salariatul se află într-una dintre situațiile enumerate expres de acest text intervine unul dintre motivele de concediere, angajatorul nu îl poate concedia pe salariatul în cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Reviste:
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Interdicții privind concedierea salariaților
Încetarea contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Inaplicabilitatea prevederilor privind concedierea
STUDIU DE CAZ: Decizie de concediere pe perioada incapacității de muncă a salariatului
Garantarea dreptului angajatului la viață privată. Posibile încălcări ale art. 8 CEDO prin monitorizarea stațiilor de lucru ale angajaților. Cauza Bărbulescu c. României
Studiu de caz - Modificare unilaterală a CIM determinată de incompatibilitatea în cazul începerii urmăririi penale
STUDIU DE CAZ: Se poate modifica unilateral CIM față de incompatibilitatea deținerii funcției, fiind începută urmărirea penală?
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...