Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Contractul individual de muncă pe durată determinată -
Art. 81.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (2)

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea temporară a activității angajatorului; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă; Doctrină (2)

e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Caracterul limitat al situațiilor în care se poate încheia contractul individual de muncă pe durată determinată 
    Cazurile în care este posibilă încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată sunt expres și limitativ prevăzute de art. 81 Codul muncii. 
    În situația în care se încheie contract individual de muncă pe durată determinată pentru o altă cauză decât cele expres și limitativ prevăzute de lege, clauza contractuală referitoare la durata determinată a contractului de muncă va fi lovită de nulitate absolută [a se vedea I.Tr. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, p. 48, precum și dezvoltările cu privire la acest subiect efectuate în cuprinsul analizei cauzei reglementate de art. 81 lit. b) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Acest nou contract nu va mai putea înceta de drept pentru motivul îndeplinirii cumulative acondițiilor de vârstă standard și astagiului minim de cotizare pentru pensionare1, dar vă sfătuim să profitați de prevederile art. 81 lit. d3 Codul muncii, cu privire la posibilitatea de angajare pe perioadă determinată apensionarilor. 
    1 Al. Athanasiu, L. Dima, op. cit., în R.R.D. muncii nr. 5/2003, p. 207.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Acest nou contract nu va mai putea înceta de drept pentru motivul îndeplinirii cumulative acondițiilor de vârstă standard și astagiului minim de cotizare pentru pensionare1, dar vă sfătuim să profitați de prevederile art. 81 lit. d3 Codul muncii, cu privire la posibilitatea de angajare pe perioadă determinată apensionarilor. 
    1 Al. Athanasiu, L. Dima, op. cit., în R.R.D. muncii nr. 5/2003, p. 207.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Munca prin agent de muncă temporară
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Decizie de încetare a contractului de muncă prin acordul părților. Acordul dat de salariat pentru oferta angajatorului făcută printr-o notă
Studiu de caz - Despre clauza de neconcurență
Concedierea disciplinară salariatului. Obligativitatea cercetării disciplinare prealabile. Descrierii faptei care reprezintă abatere disciplinară
Preavizul în cazul demisiei și semnificațiile acestuia
Ce se întâmplă în cazul încheierii succesive a mai mult de trei CIM pe perioadă determinată?
Calificare contract de execuție artistică drept contract de muncă. Specificul duratei contractuale în situația angajatorilor- instituții și companii de spectacole sau concerte
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...