Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Contractul individual de muncă pe durată determinată -
Art. 80.
- Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3)

(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82 și de cel mult două ori consecutiv. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Regulă și excepție 
    Articolul 12 Codul muncii reglementează, cu titlu general, durata contractului individual de muncă, stabilind că un contract de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. 
    Prin excepție, poate interveni contractul individual de muncă pe durată determinată. Întrucât acesta reprezintă excepția, legea stabilește în mod expres și limitele, situațiile, procedurile și condițiile pe care le presupune încheierea contractului de muncă pe durată determinată. În acest sens, în cuprinsul Titlului II din Codul muncii, referitor la contractul individual de muncă, se alocă un capitol întreg contractului individual de muncă pe durată determinată, respectiv Capitolul 6, art. 80 și următoarele. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Semnificația art. 80, art. 82 și art. 84 Codul muncii1: 
    1 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, p. 47.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Semnificația art. 80, art. 82 și art. 84 Codul muncii1: 
    1 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, p. 47.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Semnificația art. 80, art. 82 și art. 84 Codul muncii1: 
    1 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, p. 47.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Semnificația art. 80, art. 82 și art. 84 Codul muncii1: 
    1 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, p. 47.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Munca prin agent de muncă temporară
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Termenul pentru radierea sancțiunii disciplinare neîmplinit pâna la concediere. Consecințe
Radierea sancțiunii disciplinare. Termen. Criterii de stabilire a ordinii de priorități la concedierea colectivă
Studiu de caz - Decizie de concediere pentru reorganizare internă
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului. Distincție față de abaterea disciplinară. Admitere apel
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...