Art 8 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Principii fundamentale -
Art. 8.
- Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Consensualismul și buna-credință – principii fundamentale 
    Consensualismul și buna-credință sunt principii generale aplicabile tuturor ramurilor dreptului privat. Aceste principii sunt recunoscute în materia raporturilor juridice de drept civil. Legiuitorul a simțit însă nevoia reglementării lor exprese prin dispozițiile Codului muncii. 
    §2. Principiul consensualismului [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    5. Într-o opinie, dată fiind actuala reglementare a perioadei de probă – ca o clauză legală de dezicere – s-a arătat că în fapt nu se va pune problema sesizării instanței judecătorești de către partea (angajator sau salariat) nemulțumită de faptul că cealaltă parte a ieșit unilateral din contract în baza art. 31 alin. (41)1. Cu toate acestea, suntem de părere că sesizarea instanței de judecată rămâne posibilă dacă dezicerea de contract s-a realizat cu încălcarea legii (spre exemplu, nu s-a respectat condiția notificării scrise sau notificarea scrisă a fost comunicată după terminarea perioadei de probă2) ori prin săvârșirea unui abuz de drept. Este o soluție care ține seama și de faptul că se consacră, în mod expres, în art. 8 Codul muncii, principiul bunei-credințe în desfășurarea relațiilor de muncă, după cum drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit scopului lor economic și social [art. 3 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice coroborat cu art. 295 Codul muncii]3. 
    1 I.T. Ștefănescu, op. cit., 2005, p. 39. 
    2 V. Barbu, C. Cernat, op. cit., în R.R.D. muncii nr. 4/2008, p. 46. 
    3 I.T. Ștefănescu, op. cit., 2005, p. 39.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    5. Într-o opinie, dată fiind actuala reglementare a perioadei de probă – ca o clauză legală de dezicere – s-a arătat că în fapt nu se va pune problema sesizării instanței judecătorești de către partea (angajator sau salariat) nemulțumită de faptul că cealaltă parte a ieșit unilateral din contract în baza art. 31 alin. (41)1. Cu toate acestea, suntem de părere că sesizarea instanței de judecată rămâne posibilă dacă dezicerea de contract s-a realizat cu încălcarea legii (spre exemplu, nu s-a respectat condiția notificării scrise sau notificarea scrisă a fost comunicată după terminarea perioadei de probă2) ori prin săvârșirea unui abuz de drept. Este o soluție care ține seama și de faptul că se consacră, în mod expres, în art. 8 Codul muncii, principiul bunei-credințe în desfășurarea relațiilor de muncă, după cum drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit scopului lor economic și social [art. 3 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice coroborat cu art. 295 Codul muncii]3. 
    1 I.T. Ștefănescu, op. cit., 2005, p. 39. 
    2 V. Barbu, C. Cernat, op. cit., în R.R.D. muncii nr. 4/2008, p. 46. 
    3 I.T. Ștefănescu, op. cit., 2005, p. 39.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Aplicabilitatea dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situația în care concedierea s-a dispus din motive care nu țin de persoana salariatului, în temeiul dispozițiilor art. 65 din Codul muncii
Ore suplimentare. Solicitarea expresă a angajatorului. Compensare ore suplimentare. Solicitare expresă a salariatului
Neinserarea în contract a locului muncii. Posibilitatea angajatorului de a stabil în mod unilateral locul muncii. Fișa postului
Studiu de caz - Când suntem în prezența unui abuz de drept în cazul desfacerii CIM (contractului individual de muncă) pe motive disciplinare?
Preavizul în cazul demisiei și semnificațiile acestuia
Contractul de muncă al cadrelor didactice în învățământul superior
18. Hărțuire morală a angajatului la locul de muncă. Buna-credință în raporturile de muncă. Nerespectarea principiului demnității în muncă
Studiu de caz - Desfacerea disciplinară a CIM în perioada de preaviz
Este constituțională prevederea din Codul muncii care arată că în perioada de probă CIM poate înceta printr-o notificare scrisă?
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...