Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Controlul și sancționarea concedierilor nelegale -
Art. 78.
- Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Caracterul netemeinic sau nelegal al concedierii 
    Instanța judecătorească competentă învestită cu soluționarea contestației împotriva deciziei de concediere poate constata că măsura a fost luată în mod netemeinic, deoarece nu este motivată sau motivele invocate nu corespund realității, ori nelegal, pentru că nu s-au respectat prevederile legale referitoare la procedura concedierii, la forma sau conținutul deciziei de concediere. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Neacordarea preavizului atrage nulitatea concedierii, în condițiile art. 78 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Neacordarea preavizului atrage nulitatea concedierii, în condițiile art. 78 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    În condițiile reglementărilor actuale trebuie să se țină seama că instanța care adispus anularea concedierii, repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere (îl reintegrează în funcție/post pe cel în cauză) numai la solicitarea salariatului concediat [art. 78 alin. (2) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    În condițiile reglementărilor actuale trebuie să se țină seama că instanța care adispus anularea concedierii, repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere (îl reintegrează în funcție/post pe cel în cauză) numai la solicitarea salariatului concediat [art. 78 alin. (2) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Munca prin agent de muncă temporară
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Concedierea disciplinară salariatului. Obligativitatea cercetării disciplinare prealabile. Descrierii faptei care reprezintă abatere disciplinară
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Sancțiune disciplinară. Data de la care curge termenul de 30 de zile pentru aplicarea sancțiunii disciplinare. Natura juridică a acestui termen
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Concediere disciplinară. Convocare în scris la cercetare disciplinară
Reorganizare. Desființare post. încheierea unui contract de prestări servicii cu o altă societate
Concediere. Abatere disciplinară. Descrierea faptei - condiții
Studiu de caz - Când suntem în prezența unui abuz de drept în cazul desfacerii CIM (contractului individual de muncă) pe motive disciplinare?
Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului. Distincție față de abaterea disciplinară. Admitere apel
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...