Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Controlul și sancționarea concedierilor nelegale -
Art. 77.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (8), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    Conflictul de muncă la care se referă art. 77 este un conflict de drepturi. Astfel, potrivit art. 67 lit. a) din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, conflictele în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă sunt conflicte de drepturi. Conflictele de drepturi se soluționează de instanțele judecătorești stabilite conform Codului de procedură civilă (a se vedea art. 284 Codul muncii și art. 70-71 din Legea 168/19990). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Concediere. Abatere disciplinară. Descrierea faptei - condiții
ÎCCJ: Până când poate fi revocată o decizie de concediere?
Studiu de caz - Este legală decizia de concediere care nu indică motivele de fapt care au determinat concedierea?
ÎCCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Decizie de încetare a contractului de muncă prin acordul părților. Acordul dat de salariat pentru oferta angajatorului făcută printr-o notă
Abatere disciplinară. Aplicarea criteriilor stabilite la concedierea colectivă. Imposibilitatea invocării unui alt criteriu în timpul litigiului
Decizie de concediere prin acordul părților. Acțiune în anulare. Termen de prescripție
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...