Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Controlul și sancționarea concedierilor nelegale -
Art. 76.
- Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Nulitatea deciziei de concediere 
    Concedierea salariaților se poate realiza numai pentru motivele prevăzute limitativ de Codul muncii și cu respectarea condițiilor de formă și de procedură care sunt reglementate cu caracter imperativ. Orice măsură de concediere dispusă cu nerespectarea prevederilor legale este, după caz, netemeinică și/sau nelegală, fiind lovită de nulitate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
Reorganizare. Desființare post. încheierea unui contract de prestări servicii cu o altă societate
Studiu de caz - Este legală decizia de concediere care nu indică motivele de fapt care au determinat concedierea?
ÎCCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică
Studiu de caz - Poate fi contestat Ordinul de încetare a raporturilor de muncă emis în vederea executării unei hotărâri judecătorești?
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Concedierea colectivă
Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Motive de concediere. Pierderi economice și eficientizarea activitatii sale angajatorul
Concediere. Procedură. Decizie adoptată de un organ necompetent
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Desfacere contract individual de muncă. Anulare deciziei de concediere. Plăți compensatorii. Admitere recurs
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...