Art 75 Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Dreptul la preaviz -
Art. 75.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    Modalitățile de comunicare adeciziei reținute în jurisprudență rămân valabile și în raport cu prevederile Codului muncii în vigoare: comunicarea deciziei prin condica de expediție sub luare de semnătură, atestarea primirii deciziei pe un alt exemplar al acesteia sub luare de semnătură, comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin modalitățile utilizate în cadrul procedurii de citare conform art. 92 din C. proc. civ. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În consecință, Curtea reține că în condițiile admiterii excepției de neconstituționalitate adispozițiilor art. 86 alin. (6) teza I din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, soluția legislativă consacrată prin sintagma „doar preavizul de 15 zile lucrătoare” trebuie interpretată în sensul că se referă la odurată atermenului de preaviz mai scurtă decât cea reglementată în dreptul comun, respectiv art. 75 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu respectarea, așadar, adreptului la informare și consultare aangajaților DCC nr. 64 din 24 februarie 2015 (M.Of. nr. 286 din 28 aprilie 2015)]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 75 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 75 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În consecință, Curtea reține că în condițiile admiterii excepției de neconstituționalitate adispozițiilor art. 86 alin. (6) teza I din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, soluția legislativă consacrată prin sintagma „doar preavizul de 15 zile lucrătoare” trebuie interpretată în sensul că se referă la odurată atermenului de preaviz mai scurtă decât cea reglementată în dreptul comun, respectiv art. 75 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu respectarea, așadar, adreptului la informare și consultare aangajaților DCC nr. 64 din 24 februarie 2015 (M.Of. nr. 286 din 28 aprilie 2015)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Răspunderea patrimonială a angajatorului. Condiții. Limitele efectului devolutiv al apelului. Concediu de odihnă neefectuat. Compensare
Interdicții temporare de concediere. Incapacitatea temporară de muncă a salariatului. Prestarea muncii suplimentare
Întrebări și răspunsuri - dreptul muncii
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Condiții
Studiu de caz - Este legală decizia de concediere care nu indică motivele de fapt care au determinat concedierea?
Concediere nelegală. Repunerea părților în situația anterioară concedierii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...