Art 74 Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Dreptul la preaviz -
Art. 74.
- Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

(1) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență, Reviste (2)

b) durata preavizului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 70 alin (2) lit. d); Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

(2) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Forma deciziei de concediere 
    Comunicarea în scris a deciziei de concediere reprezintă o garanție a dreptului salariatului la apărare și a dreptului la muncă. Salariatul poate cunoaște astfel motivele concedierii și poate contesta în cunoștință de cauză legalitatea și temeinicia deciziei. Astfel, pentru ca decizia de concediere să fie comunicată salariatului în scris, ea trebuie să fie emisă în formă scrisă. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    în temeiul prevederilor art. 65 alin. (1) și 74 din Codul muncii, [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut în esență că decizia de desfacere a contractului de muncă îndeplinește condițiile prevăzute în art. 74 Codul muncii referitoare la elaborarea unui proiect de concediere colectivă ce a fost notificat Agenției de Ocupare a Forței de Muncă și ITM potrivit art. 70 alin. (3) Codul muncii, precum și Federația Sindicatelor R. și Federația Sindicatelor din Telecomunicații cu adresele 100/887 și 100/886 din 15.10.2003 fiind astfel îndeplinită și obligația prevăzută de art. 70 alin. (1) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    în temeiul prevederilor art. 65 alin. (1) și 74 din Codul muncii, [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    în temeiul prevederilor art. 65 alin. (1) și 74 din Codul muncii, [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
Concediere. Inaptitudine fizică. Lipsa preavizului din decizia de concediere. Nulitate
Reorganizare. Desființare post. încheierea unui contract de prestări servicii cu o altă societate
Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului. Distincție față de abaterea disciplinară. Admitere apel
Concediere pentru motive fără legătură cu persoana salariatului. Cauza reală și serioasă a desființării postului. Efectele clauzei de neconcurență/Dismissal for reasons not attributable to the individual employee. The actual and serious cause for the elimination of the position. Effects of the non-compete clause
Reorganizarea întreprinderilor - Transferul de întreprindere, concedieri colective, desființări de post -
Admitere recurs în interesul legii. Aplicabilitatea dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situația în care concedierea s-a dispus din motive care nu țin de persoana salariatului, în temeiul dispozițiilor art. 65 din Codul muncii
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere colectivă. Conformitatea dispozițiilor naționale cu cele ale Directivei nr. 98/59/CE a Consiliului. Stabilirea numărului efectiv de salariați concediați. Luarea în considerare doar a salariaților concediați pentru motive care nu privesc persoana lor
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2011 privind completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2011
;
se încarcă...