Art 73 Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Dreptul la preaviz -
Art. 73.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Scopul preavizului 
    Scopul acordării preavizului în cazul concedierii salariatului îl reprezintă evitarea consecințelor negative pe care i le-ar putea produce încetarea intempestivă a contractului său de muncă și asigurarea unei perioade de timp în care salariatul să-și poată căuta și găsi un alt loc de muncă fără a fi lipsit de venituri salariale. Astfel, reglementarea preavizului constituie una din garanțiile dreptului la muncă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Calificarea concedierii ca fiind colectivă atrage incidența dispozițiilor art. 69-73 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 73 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 73 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Calificarea concedierii ca fiind colectivă atrage incidența dispozițiilor art. 69-73 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Art 80 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 81 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
Concediere. Inaptitudine fizică. Lipsa preavizului din decizia de concediere. Nulitate
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Desfacerea contractului de muncă. Nerespectarea termenului de preaviz. Sancțiune
Concediere retroactivă. Nerespectarea termenului de preaviz. Clauză de neconcurență inclusă în CCM
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Disponibilizare colectivă. Contract colectiv de muncă aplicabil
Studiu de caz - Prezumția de culpă a gestionarului în producerea lipsei din gestiune
Studiu de caz - Ce consecințe produce confuzia între încetarea de drept a CIM cu cea a concedierii pentru motive ce nu țin de persoana salariatului?
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...