Art 69 Concedierea colectivă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea colectivă -
Art. 69.
- Modificări (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

În cazul concedierilor colective angajatorului îi revin următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (2)

a) să întocmească un plan de măsuri sociale sau de alt tip prevăzut de lege ori de contractele colective de muncă aplicabile, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților;

b) să propună salariaților programe de formare profesională; Jurisprudență

c) să pună la dispoziție sindicatului care are membri în unitate sau, după caz, reprezentanților salariaților toate informațiile relevante în legătură cu concedierea colectivă, în vederea formulării propunerilor din partea acestora;

d) să inițieze în timp util, în scopul punerii de acord, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, referitoare la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați afectați și de atenuare a consecințelor.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 77 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Demisia
Reviste:
Concediere colectivă. Inutilitatea aplicării criteriilor de prioritate la concediere în cazul desființării integrale a unui departament sau unei structuri distincte din cadrul unității. Admisibilitatea concedierii unui salariat ce exercită o funcție eligibilă într-un organism sindical pentru motive care nu țin de persoana sa și nu vizează îndeplinirea mandatului primit de la salariații pe care-i reprezintă
Concedierea colectivă
Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea locului de muncă, efectivă. Cauză nereală și neserioasă. Nulitatea absolută a concedierii
Concediere colectivă. Contestație împotriva deciziei de concediere, art. 69 alin. 2 lit. d prevede faptul că decizia de concediere trebuie să conțină în mod obligatoriu, în cazul concedierilor colective, criteriile de stabilire a ordinii de priorități
Contestație formulată împotriva deciziei de concediere, solicitarea reclamantului la reintegrarea sa efectivă pe funcția și postul ocupat la momentul concedierii
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Condiții
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...