Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului -
Art. 66.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Concediere individuală sau colectivă 
    Concedierea determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare adificultăților economice, atransformărilor tehnologice sau areorganizării activității poate afecta unul sau mai mulți salariați. De regulă, concedierea pentru aceste motive este individuală. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 68 Codul muncii, concedierea este colectivă și determină în sarcina angajatorului obligații suplimentare. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d)1, al art. 65 și 662 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. 
    1 Necorespundere profesională și respectiv inaptitudine fizică sau psihică. 
    2 Desființarea individuală, respectiv colectivă a postului/posturilor.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d)1, al art. 65 și 662 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. 
    1 Necorespundere profesională și respectiv inaptitudine fizică sau psihică. 
    2 Desființarea individuală, respectiv colectivă a postului/posturilor.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Reviste:
Transferul întreprinderii. Lipsa contractului de cesiune sau fuziune
Concediere colectivă. Angajator aflat în procedura insolvenței. Concedierea unui salariat, membru în organul de conducere a sindicatului
Reorganizarea întreprinderilor - Transferul de întreprindere, concedieri colective, desființări de post -
Desfacere contract de muncă. Lider sindical. Angajator aflat în procedura insolvenței
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Concediere colectivă. Inutilitatea aplicării criteriilor de prioritate la concediere în cazul desființării integrale a unui departament sau unei structuri distincte din cadrul unității. Admisibilitatea concedierii unui salariat ce exercită o funcție eligibilă într-un organism sindical pentru motive care nu țin de persoana sa și nu vizează îndeplinirea mandatului primit de la salariații pe care-i reprezintă
Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea locului de muncă, efectivă. Cauză nereală și neserioasă. Nulitatea absolută a concedierii
Concediere individuală din perspectiva prevederilor art. 65 din Codul muncii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
;
se încarcă...