Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului -
Art. 64.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) și d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii, urmând să îi comunice salariatului soluțiile propuse de agenție. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) și (2) pentru a-și manifesta expres consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(4) În cazul în care salariatul nu își manifestă expres consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum și în cazul în care agenția teritorială de ocupare a forței de muncă nu poate îndeplini obligația prevăzută la alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Domeniu de aplicare 
    Prevederile art. 64 Codul muncii se aplică în următoarele situații de concediere, respectiv de încetare de drept acontractului individual de muncă: 
    a) în cazul în care salariatul urmează afi concediat deoarece prin decizia organelor competente de expertiză medicală, s-a constatat inaptitudinea sa fizică și/sau psihică, fapt ce nu îi permite să-și îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat [art. 61 lit. c) Codul muncii]; [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 64 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 64 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 64 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 64 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Art 73 Dreptul la preaviz
Art 74 Dreptul la preaviz
Reviste:
Concediere. Inaptitudine fizică. Lipsa preavizului din decizia de concediere. Nulitate
Caracterul real și serios al concedierii dispuse în baza art. 65 din Codul muncii
Întrebări și răspunsuri - dreptul muncii
Studiu de caz - Decizie de concediere pentru reorganizare internă
Desfacerea contractului de muncă pentru motive ce nu țin de persoana salariatului. Plata salariilor compensatorii conform contractului colectiv de muncă
Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Neîndeplinirea cerințelor prevazute de art. 65 Codul muncii. Admitere recurs
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului. Distincție față de abaterea disciplinară. Admitere apel
Studiu de caz: În cazul concedierii salariatului în temeiul art. 65 alin. (1) Codul muncii legea nu prevede dreptul salariatului de a opta pentru revenirea pe postul deținut anterior
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...