Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului -
Art. 62.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Jurisprudență

(2) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Termenul de emitere a deciziei de concediere 
    A. Principiul protecției salariaților 
    Principiul protecției salariaților în caz de concediere se concretizează și prin stabilirea unui termen înăuntrul căruia, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, angajatorul poate emite decizia de concediere, în scopul de a înlătura situația în care salariatul s-ar afla într-o stare de incertitudine și nesiguranță continuă pentru o perioadă nelimitată, existând astfel posibilitatea abuzurilor din partea angajatorului. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    1.În acest caz, conform art. 62 Codul muncii, aveți obligația de aemite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Altfel, decizia poate fi contestată cu succes de către salariat, oricât de ciudat ar părea. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    1.În acest caz, conform art. 62 Codul muncii, aveți obligația de aemite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Altfel, decizia poate fi contestată cu succes de către salariat, oricât de ciudat ar părea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Art 72 Concedierea colectivă
Reviste:
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
ÎCCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică
Studiu de caz - Poate fi contestat Ordinul de încetare a raporturilor de muncă emis în vederea executării unei hotărâri judecătorești?
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Studiu de caz - Ce consecințe produce confuzia între încetarea de drept a CIM cu cea a concedierii pentru motive ce nu țin de persoana salariatului?
Reorganizarea întreprinderilor - Transferul de întreprindere, concedieri colective, desființări de post -
Preot. Desfacere contract de muncă
Fișe de evaluare. Selecție personal. Militari
Anulare dispoziție de încetare raport de serviciu emisă de șeful I.J.P.F.. Inadmisibilitatea acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile anterior sesizării instanței de judecată
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...