Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului -
Art. 61.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: Jurisprudență

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă ori abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil ori regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (2)

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2)

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Motive imputabile și motive neimputabile 
    Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului privește cazurile în care, deși inițiativa încetării contractului individual de muncă aparține angajatorului, independent de voința salariatului, motivele care stau la baza concedierii presupun fie conduita, fie pregătirea sau aptitudinile acestuia. 
    Motivele de concediere care țin de persoana salariatului pot fi imputabile sau neimputabile acestuia. Salariatul concediat pentru motive care nu îi sunt imputabile va avea dreptul la compensațiile care se acordă în astfel de situații potrivit legislației în vigoare sau contractelor colective de muncă aplicabile (de exemplu, dreptul la indemnizație de șomaj, dacă îndeplinește condițiile de stagiu prevăzute de lege). [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Pe de altă parte, angajatorul are posibilitatea să nu mai prelungească raportul juridic de muncă atunci când l-a concediat pe salariat pentru motive care țin de persoana acestuia [art. 61 lit. a), b), c) și d)], în situații în care contractul individual de muncă aîncetat de drept [art. 56 lit. a), b), c), e), f), g), h), i) și k) Codul muncii] sau când salariatul ademisionat. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Pe de altă parte, angajatorul are posibilitatea să nu mai prelungească raportul juridic de muncă atunci când l-a concediat pe salariat pentru motive care țin de persoana acestuia [art. 61 lit. a), b), c) și d)], în situații în care contractul individual de muncă aîncetat de drept [art. 56 lit. a), b), c), e), f), g), h), i) și k) Codul muncii] sau când salariatul ademisionat. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Pe de altă parte, angajatorul are posibilitatea să nu mai prelungească raportul juridic de muncă atunci când l-a concediat pe salariat pentru motive care țin de persoana acestuia [art. 61 lit. a), b), c) și d)], în situații în care contractul individual de muncă aîncetat de drept [art. 56 lit. a), b), c), e), f), g), h), i) și k) Codul muncii] sau când salariatul ademisionat. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Pe de altă parte, angajatorul are posibilitatea să nu mai prelungească raportul juridic de muncă atunci când l-a concediat pe salariat pentru motive care țin de persoana acestuia [art. 61 lit. a), b), c) și d)], în situații în care contractul individual de muncă aîncetat de drept [art. 56 lit. a), b), c), e), f), g), h), i) și k) Codul muncii] sau când salariatul ademisionat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Art 71 Concedierea colectivă
Reviste:
Concediere. Abatere disciplinară. Descrierea faptei - condiții
Plată ore suplimentare. Clauză inclusă în contractul colectiv de muncă
Decizie de concediere. Inaptitudine fizică a salariatului
Studiu de caz - Decizie de concediere pentru reorganizare internă
Studiu de caz: În cazul concedierii salariatului în temeiul art. 65 alin. (1) Codul muncii legea nu prevede dreptul salariatului de a opta pentru revenirea pe postul deținut anterior
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Caracterul real și serios al concedierii dispuse în baza art. 65 din Codul muncii
Interdicții privind concedierea salariaților
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...