Art 60 Concedierea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea -
Art. 60.
- Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (7), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: Referințe în jurisprudență (15), Reviste (4)

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (6)

b) pe durata concediului pentru carantină; Modificări (1)

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4)

d) pe durata concediului de maternitate; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Referințe în jurisprudență (1)

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; Jurisprudență relevantă (1), Reviste (4)

h) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4)

i) pe durata efectuării concediului de odihnă. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Generalități 
    A. Scopul reglementării interdicțiilor 
    Articolul 60 Codul muncii prevede expres cazurile în care concedierea salariatului nu poate fi dispusă, datorită situației speciale în care se află acesta, în scopul protecției salariatului respectiv. Dacă în perioada în care salariatul se află într-una dintre situațiile enumerate expres de acest text intervine unul dintre motivele de concediere, angajatorul nu îl poate concedia pe salariatul în cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Art 70 Concedierea colectivă
Reviste:
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Concediere colectivă. Angajator aflat în procedura insolvenței. Concedierea unui salariat, membru în organul de conducere a sindicatului
Interdicții privind concedierea salariaților
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
STUDIU DE CAZ: Decizie de concediere pe perioada incapacității de muncă a salariatului
Concediere colectivă. Inutilitatea aplicării criteriilor de prioritate la concediere în cazul desființării integrale a unui departament sau unei structuri distincte din cadrul unității. Admisibilitatea concedierii unui salariat ce exercită o funcție eligibilă într-un organism sindical pentru motive care nu țin de persoana sa și nu vizează îndeplinirea mandatului primit de la salariații pe care-i reprezintă
Încetarea de drept a contractului la expirarea termenului. Inaplicabilitatea interdicțiilor cu caracter temporar privitoare la concediere
Desfacere contract de muncă. Lider sindical. Angajator aflat în procedura insolvenței
Concediile în România - prezentare generală a tipurilor de concedii
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...