Art 6 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Principii fundamentale -
Art. 6.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Protecția socială a salariaților – principiu fundamental 
    Constituția României prevede expres dreptul salariaților la măsuri de protecție socială care privesc securitatea și sănătatea acestora, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe țară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții deosebite sau speciale, formarea profesională, precum și alte situații specifice stabilite prin lege [art. 41 alin. (2)], dreptul la odurată normală azilei de lucru, în medie, de cel mult 8 ore [art. 41 alin. (3)], dreptul femeilor și al bărbaților la remunerație egală pentru muncă egală [art. 41 alin. (4)], dreptul la asociere în sindicate [art. 40 alin. (1)], dreptul la negocieri colective în materie de muncă și la garantarea caracterului obligatoriu al convențiilor colective [art. 41 alin. (5)], precum și dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale, în condițiile legii (art. 43). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Întrebări și răspunsuri - dreptul muncii
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Sancționarea conduitei nelegale ale angajatorului. Dreptul salariatului la acordarea de daune morale
Considerații privind procedura declarării unui caz de boală profesională
Violența psihică la locul de muncă (II)
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Cauza Agafiței. Drepturi salariale ale magistraților. Discriminare operată în funcție de apartenența la o categorie socioprofesională sau de locul de muncă. Condiții de despăgubire pentru prejudiciul suferit. Directivele 2000/43/CE și 2000/78/CE. Inaplicabilitate. Inadmisibilitatea cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...