Art 59 Concedierea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea -
Art. 59.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Generalități 
    A. Caracterul permanent al interdicțiilor 
    În temeiul normelor care consacră dreptul salariaților la protecție în caz de concediere, art. 59 din Codul muncii reglementează motivele care nu vor putea sta niciodată la baza concedierii acestora. 
    B. Consecințele nerespectării interdicțiilor 
    Orice concediere care este dispusă pentru unul dintre motivele astfel enumerate este nelegală și, în consecință, lovită de nulitate absolută. Concedierea va fi nelegală și în cazul în care se întemeiază în mod aparent pe alte motive, însă se dovedește că motivul real este unul dintre cele prevăzute la art. 59 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă
Art 69 Concedierea colectivă
Reviste:
Interdicții privind concedierea salariaților
Încetarea contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Inaplicabilitatea prevederilor privind concedierea
Contestație formulată împotriva deciziei de concediere, solicitarea reclamantului la reintegrarea sa efectivă pe funcția și postul ocupat la momentul concedierii
Încetarea de drept a contractului la expirarea termenului. Inaplicabilitatea interdicțiilor cu caracter temporar privitoare la concediere
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...