Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea contractului individual de muncă - Încetarea de drept a contractului individual de muncă -
Art. 57.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Jurisprudență

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență, Reviste (5)

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Reviste (3)

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Noțiune 
    Nulitatea este sancțiunea care lipsește actul juridic de efecte în cazul nerespectării normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă. În cazul în care la încheierea contractului individual de muncă nu a fost respectată una dintre condițiile prevăzute de lege pentru valabilitatea sa, contractul va fi lovit de nulitate. 
    Regimul juridic al nulității contractului individual de muncă se înscrie, în general, în tiparul de drept comun al regimului juridic al nulității actelor juridice. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 57 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 57 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 57 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 57 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Reviste:
Aspecte practice privind contractul individual de muncă
Unele aspecte privind nulitatea contractelor colective de muncă încheiate în cadrul unor instituții publice. Jurisprudență comparată
Cât de eficiente sunt mijloacele punitive în lupta împotriva muncii nedeclarate?
Ce se poate face în cazul neîndeplinirii de către angajator a obligației de încheiere a CIM în formă scrisă?
Decizie de încetare a contractului de muncă prin acordul părților. Acordul dat de salariat pentru oferta angajatorului făcută printr-o notă
Admitere recurs în interesul legii. Jurisdicția muncii. Drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă
Decizia Curții de Conturi nu lipsește de efecte clauzele unui CCM în baza cărora au fost stabilite și plătite nelegal drepturi dacă o instanță de judecată nu a constatat nulitatea clauzelor
Plata unor sume necuvenite salariaților în temeiul unor acte unilaterale ale angajatorului. Societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar
Suspendare contract individual de muncă. Aplicabilitatea Deciziei Curții Constituționale nr. 279/2015. Natura juridică a drepturilor bănești aferente perioadei în care contractul individual de muncă a fost suspendat
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 57 alin. (5) și (6) din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din Codul de procedură civilă și art. 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului, în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...