Art 55 Încetarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
Art. 55.
- Referințe în jurisprudență (84), Reviste (7), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Contractul individual de muncă poate înceta astfel: Referințe în jurisprudență (2)

a) de drept; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (14), Doctrină (2)

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (9)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Modalități de încetare a contractului individual de muncă 
    A. Reglementare 
    Codul muncii consacră expres modalitățile în care contractul individual de muncă poate să înceteze, respectiv: încetarea de drept, încetarea contractului prin acordul părților, încetarea prin voința unilaterală a salariatului și încetarea prin voința unilaterală a angajatorului. 
    B. Încetarea de drept [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 1. Angajatorul este de acord ca începând cu data de contractul individual de muncă al salariatului/salariatei, având funcția de în cadrul S.C, să înceteze conform art. 55 lit. b) din Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 1. Angajatorul este de acord ca începând cu data de contractul individual de muncă al salariatului/salariatei, având funcția de în cadrul S.C, să înceteze conform art. 55 lit. b) din Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Reviste:
Decizie de încetare a contractului de muncă prin acordul părților. Acordul dat de salariat pentru oferta angajatorului făcută printr-o notă
Concediere retroactivă. Nerespectarea termenului de preaviz. Clauză de neconcurență inclusă în CCM
Sancționarea conduitei nelegale ale angajatorului. Dreptul salariatului la acordarea de daune morale
Indemnizație de șomaj. Mod de stabilire. Primă de fidelitate acordată la încetarea contractului individual de muncă prin acord. Natură juridică
Decizie de concediere prin acordul părților. Acțiune în anulare. Termen de prescripție
Concediere colectivă. Conformitatea dispozițiilor naționale cu cele ale Directivei nr. 98/59/CE a Consiliului. Stabilirea numărului efectiv de salariați concediați. Luarea în considerare doar a salariaților concediați pentru motive care nu privesc persoana lor
Demisie. Constatare demisie de către instanța judecătorească
Contract de muncă pe perioadă determinată. Acțiune în constatarea nulității absolute, formulată după expirarea perioadei pe care a fost încheiat
Încetarea de drept a contractului individual de muncă în baza art. 20 din Legea nr. 329/2009. Respectarea dreptului la muncă, prevăzut de art. 15 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum și a art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol Adițional la CEDO
Contract individual de muncă încheiat pe durată determinată. Continuarea raporturilor de muncă după expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. Considerare ca fiind contract de muncă pe durată nedeterminată
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...