Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Suspendarea contractului individual de muncă -
Art. 53.
- Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului salariații beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1) salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    Întreruperea temporară a activității angajatorului trebuie să intervină în urma unei decizii neechivoce a acestuia, pentru a nu da naștere arbitrariului și pentru ca o astfel de măsură să poată fi cenzurată de instanța judecătorească competentă. 
    Codul muncii nu impune salariaților condiția de a se afla la locul de muncă sau la sediul angajatorului pentru a beneficia de această indemnizație. 
    În conformitate cu dispozițiile art. 159 alin. (3) Codul muncii, în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei, el are dreptul la plata unui salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Într-o astfel de situație, potrivit textului menționat, angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. În acest caz nu intervine osuspendare acontractului individual de muncă. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Pe durata întreruperii temporare aactivității salariatul are dreptul prevăzut la art. 53 alin. (1) și obligația prevăzută la art. 53 alin. (2) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Pe durata întreruperii temporare aactivității salariatul are dreptul prevăzut la art. 53 alin. (1) și obligația prevăzută la art. 53 alin. (2) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Pe durata întreruperii temporare aactivității salariatul are dreptul prevăzut la art. 53 alin. (1) și obligația prevăzută la art. 53 alin. (2) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Pe durata întreruperii temporare aactivității salariatul are dreptul prevăzut la art. 53 alin. (1) și obligația prevăzută la art. 53 alin. (2) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Reviste:
OFICIAL: Femeile pot opta pentru pensionarea la 65 de ani
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Riscurile în contracte - de la vechiul la noul Cod civil
;
se încarcă...