Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Suspendarea contractului individual de muncă -
Art. 51.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Jurisprudență

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională; Doctrină (2)

e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; Jurisprudență

f) participarea la grevă; Reviste (1), Doctrină (2)

g) absențe nemotivate.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Suspendarea din inițiativa salariatului – noțiune și cazuri 
    Suspendarea contractului individual de muncă prin actul unilateral al salariatului intervine fie în cazurile în care salariatul optează să-și exercite un drept care determină suspendarea, fie în cazul în care acesta săvârșește un fapt material prin care își încalcă obligațiile de serviciu. În aceste situații suspendarea operează independent de voința angajatorului. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 51 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 51 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 51 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 51 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Reviste:
15. Raportul de muncă al unui preot. Dreptul la creșterea și îngrijirea copilului său
Drepturi protecție socială. Refuz. Prescripția dreptului material la acțiune. Admitere recurs
Dreptul angajatului la spor de vechime și la diurnă. Cuantificarea acestora. Clauzelor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Interdicția reținerilor din salariu în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege
Protecția drepturilor salariatelor care efectuează concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani. Situația gradației de merit acordate în învățământul preuniversitar
Cine are dreptul legal la indemnizația de șomaj
Interdicții privind concedierea salariaților
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...