Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Suspendarea contractului individual de muncă -
Art. 50.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: Jurisprudență

a) concediu de maternitate; Reviste (1)

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

c) carantină;

d) efectuarea serviciului militar obligatoriu; Reviste (1), Doctrină (2)

e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; Jurisprudență, Doctrină (2)

g) forță majoră; Doctrină (2)

h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; Reviste (1)

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Suspendarea de drept – noțiune și cazuri 
    Suspendarea de drept a contractului individual de muncă intervine în cazurile în care efectele principale ale contractului încetează temporar din cauza unor împrejurări mai presus de voința părților care fac imposibilă, din punct de vedere fizic ori legal, prestarea muncii. 
    Suspendarea de drept a contractului individual de muncă nu poate interveni decât în cazurile prevăzute expres de Codul muncii și în alte cazuri prevăzute expres de lege. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 50 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 50 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 50 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 50 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Reviste:
Contract de management educațional. Suspendare de drept. Condiții. Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art. I din Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3567/2010
Studiu comparativ a ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a II-a)
Concediere retroactivă. Nerespectarea termenului de preaviz. Clauză de neconcurență inclusă în CCM
Protecția drepturilor salariatelor care efectuează concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani. Situația gradației de merit acordate în învățământul preuniversitar
Interdicții temporare de concediere. Incapacitatea temporară de muncă a salariatului. Prestarea muncii suplimentare
Concediile în România - prezentare generală a tipurilor de concedii
STUDIU DE CAZ: Decizie de concediere pe perioada incapacității de muncă a salariatului
Aplicabilitatea legislației muncii cetățenilor străini. Dovada incapacității temporare de muncă
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...