Art 48 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 48.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Generalități 
    A. Cazuri 
    Contractul individual de muncă poate fi modificat unilateral de către angajator într-una din următoarele situații: 
    – în cazul unor situații de forță majoră; 
    – cu titlu de sancțiune disciplinară; 
    – ca măsură de protecție a salariatului; 
    – în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul muncii. 
    B. Măsură temporară 
    În oricare dintre aceste cazuri, modificarea contractului individual de muncă are caracter temporar. Angajatorul nu poate decide unilateral modificareadefinitivă a contractului individual de muncă, indiferent care ar fi elementele supuse modificării. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    C) În temeiul art. 48 din Codul muncii coroborat cu art. 40 alin. (1) lit. a) -) c din Codul muncii, [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    C) În temeiul art. 48 din Codul muncii coroborat cu art. 40 alin. (1) lit. a) -) c din Codul muncii, [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Reviste:
Work from hub
STUDIU DE CAZ: În ce condiții modificarea CIM, fără consimțământul salariatei, este considerată măsură de protecție a salariatei însărcinate?
Decizia de revocare din funcția de conducere este o modificare unilaterală a contractului individual de muncă în lipsa acordului salariatului
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Clauzele obligatorii ale contractului individual de muncă
Absolvent al Universității "Spiru Haret". Îndreptățire la ocuparea unui post de profesor. Admitere recurs
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...