Art 46 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 46.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.

(3) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice. Jurisprudență

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Măsură temporară 
    Detașarea este o măsură cu caracter temporar. Durata detașării, ca măsură unilaterală a angajatorului, poate fi de maxim un an. 
    §2. Prelungirea detașării 
    Detașarea poate fi prelungită numai cu caracter excepțional, din 6 în 6 luni, pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul în interesul căruia a fost dispusă, însă numai cu acordul salariatului. În această situație, detașarea nu mai are caracter unilateral, devenind o modificare convențională a contractului individual de muncă. De asemenea, pentru prelungirea detașării, este necesar ca angajatorul în interesul căruia a fost dispusă să solicite acest lucru, arătând că prezența salariatului în unitatea respectivă este impusă de motive obiective. Dacă detașarea se dispune inițial pentru o perioadă mai mare de un an, ea este valabilă pentru maxim un an de zile. Pentru ca detașarea să-și producă efectele după expirarea acestei perioade trebuie să existe acordul salariatului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Reviste:
Detașare salariat. Act de dispoziție al angajatorului. Drepturi salariale cuvenite salariatului român pe perioada detașării sale într-un stat membru UE (Italia)
Neinserarea în contract a locului muncii. Posibilitatea angajatorului de a stabil în mod unilateral locul muncii. Fișa postului
Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...