Art 45 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 45.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Măsură unilaterală 
    Ca natură juridică, detașarea constituie o modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Măsura detașării poate fi dispusă numai de angajator, iar pentru valabilitatea ei nu este necesar, de principiu, consimțământul salariatului. 
    §2. Modificare a locului muncii 
    Detașarea presupune o modificare a locului muncii. Salariatul va exercita temporar atribuțiile aferente unui post din statul de funcțiuni al unui alt angajator (cesionar), la locul de muncă ce corespunde acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Reviste:
Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual
Problematica teoretică și practică privind propunerea Comisiei Europene pentru o nouă directivă aferentă detașării lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transfrontaliere
Daune morale. Muncă în străinătate
Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor. Delegare. Detașare transnațională. Obligații fiscale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...