Art 44 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 44.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile și se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Măsură temporară 
    Delegarea este o măsură cu caracter temporar. Durata delegării, ca măsură unilaterală a angajatorului, poate fi de maxim 60 de zile. 
    §2. Prelungirea delegării 
    Delegarea poate fi prelungită pentru cel mult încă 60 de zile, însă numai cu acordul salariatului. În această situație, delegarea nu mai are caracter unilateral, devenind o modificare convențională a contractului individual de muncă. Dacă delegarea se dispune inițial pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, ea este valabilă pentru maxim 60 de zile, depășirea acestui termen prin ordinul angajatorului, fără a exista un acord expres în acest sens din partea salariatului delegat, conducând la nelegalitatea actului emis și, pe cale de consecință, la posibilitatea contestării acestuia în instanță. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    1 I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, op. cit, p. 341-341 și nota de subsol 2. 
    2 Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților a fost republicată (M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005) și ulterior modificată și completată prin Legea nr. 29/2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (M. Of. nr. 198 din 2 martie 2006), O.U.G. nr. 50/ 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene (M. Of. nr. 566 din 30 iunie 2006) și Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (M. Of. nr. 677 din 7 august 2006). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Reviste:
Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă (I)
Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor. Delegare. Detașare transnațională. Obligații fiscale
Problematica teoretică și practică privind propunerea Comisiei Europene pentru o nouă directivă aferentă detașării lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transfrontaliere
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...