Art 42 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 42.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Cazurile de modificare unilaterală a contractului individual de muncă 
    A. Cazuri 
    Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă are caracter de excepție și se poate realiza numai în cazurile și cu respectarea condițiilor prevăzute expres de lege. Cazurile de excepție în care poate avea loc modificarea unilaterală a contractului individual de muncă sunt: 
    – modificarea de către angajator a locului muncii, prin delegarea salariatului, în condițiile art. 42-44 Codul muncii, ori prin detașarea salariatului, în condițiile art. 42 și art. 45-47 Codul muncii; [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 42 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 42 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Reviste:
Neinserarea în contract a locului muncii. Posibilitatea angajatorului de a stabil în mod unilateral locul muncii. Fișa postului
Work from hub
Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă (I)
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Concedire. Nulitatea deciziei de concedire. Admitere
Detașare salariat. Act de dispoziție al angajatorului. Drepturi salariale cuvenite salariatului român pe perioada detașării sale într-un stat membru UE (Italia)
Normele aplicabile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Reglementare specială cuprinsă în O.G. nr. 25/2014
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
;
se încarcă...