Art 40 Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Executarea contractului individual de muncă -
Art. 40.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (1)

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (4)

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; Jurisprudență, Reviste (2)

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; Jurisprudență, Reviste (6)

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității; Modificări (2), Referințe (1)

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; Jurisprudență

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (3)

g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; Jurisprudență

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; Jurisprudență, Reviste (6)

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Drepturile angajatorului 
    A. Să stabilească organizarea și funcționarea unității. (Prerogativa organizatorică a angajatorului) 
    Angajatorul este singurul în drept să-și stabilească structurile organizatorice, atribuțiile specifice unor posturi, precum și conexiunile dintre diferitele structuri. Organizarea internă a unei unități se poate regăsi într-un Regulament de organizare și funcționare pe care-l întocmește angajatorul, un astfel de act nepresupunând niciun fel de consultare cu reprezentanții salariaților. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Prevederile sunt doar parțial concordante cu cele ale art. 39-40 Codul muncii. Deoarece acesta este modelul oficial, nu e neaparată nevoie să reproduceți articolele menționate din Codul muncii, decât dacă doriți să menționați anumite drepturi sau obligații care se regăsesc în articolele menționate din cod. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Prevederile sunt doar parțial concordante cu cele ale art. 39-40 Codul muncii. Deoarece acesta este modelul oficial, nu e neaparată nevoie să reproduceți articolele menționate din Codul muncii, decât dacă doriți să menționați anumite drepturi sau obligații care se regăsesc în articolele menționate din cod. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Prevederile sunt doar parțial concordante cu cele ale art. 39-40 Codul muncii. Deoarece acesta este modelul oficial, nu e neaparată nevoie să reproduceți articolele menționate din Codul muncii, decât dacă doriți să menționați anumite drepturi sau obligații care se regăsesc în articolele menționate din cod. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Prevederile sunt doar parțial concordante cu cele ale art. 39-40 Codul muncii. Deoarece acesta este modelul oficial, nu e neaparată nevoie să reproduceți articolele menționate din Codul muncii, decât dacă doriți să menționați anumite drepturi sau obligații care se regăsesc în articolele menționate din cod. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Reviste:
Regimul juridic al diurnei. Inexistența unei convenții
Salarii plătite din fonduri europene. Nulitatea contractului individual de muncă. Pretenție formulată după încetarea raporturilor juridice de muncă. Prescripția extinctivă a dreptului material la acțiune
Posibilitatea delegării responsabilităților ce revin angajatorului în dreptul muncii
Decizia de desființare a postului salariatei, prealabilă concedierii, nu reprezintă o decizie de concediere și este cenzurată de către instanța de judecată doar incidental, ca act premergător emiterii deciziei de concediere
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Cerere de obligare la eliberarea adeverinței care să cuprindă orele de noapte efectuate la o societate comercială lichidată. Calitate procesuală pasivă
Acordarea tichetelor de masă de către angajatori. Condiții. Admitere recurs
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Decizia de revocare din funcția de conducere este o modificare unilaterală a contractului individual de muncă în lipsa acordului salariatului
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...