Art 39 Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Executarea contractului individual de muncă -
Art. 39.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; Jurisprudență, Reviste (2)

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual; Jurisprudență, Reviste (2)

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; Jurisprudență, Reviste (1)

e) dreptul la demnitate în muncă; Jurisprudență, Reviste (3)

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă; Jurisprudență

g) dreptul la acces la formarea profesională;

h) dreptul la informare și consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă; Reviste (1)

j) dreptul la protecție în caz de concediere; Jurisprudență

k) dreptul la negociere colectivă și individuală; Jurisprudență, Reviste (1)

l) dreptul de a participa la acțiuni colective; Reviste (1)

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. Reviste (1)

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) obligația de a respecta disciplina muncii; Jurisprudență, Reviste (1)

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; Jurisprudență

d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (5)

e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;

f) obligația de a respecta secretul de serviciu. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Drepturile salariatului 
    Legea enunță la art. 39-40 Codul muncii drepturi și îndatoriri principale ale angajatorilor, respectiv salariaților. Drepturile și îndatoririle din cuprinsul art. 39-40 pot fi dezvoltate, completate, cu alte drepturi și îndatoriri pe care părțile le stabilesc prin acte unilaterale (regulamente) sau pe calea negocierii. Esențial este că drepturile și îndatoririle părților, altele decât cele principal enunțate de lege, nu pot fi stabilite astfel încât să conducă la încălcarea drepturilor câștigate de către salariați. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Prevederile sunt doar parțial concordante cu cele ale art. 39-40 Codul muncii. Deoarece acesta este modelul oficial, nu e neaparată nevoie să reproduceți articolele menționate din Codul muncii, decât dacă doriți să menționați anumite drepturi sau obligații care se regăsesc în articolele menționate din cod. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Desigur, este regretabil că în art. 39 Codul muncii dreptul la stabilitate în muncă nu este reglementat de sine stătător ca fiind unul din drepturile salariatului, deși art. 226 lit. c) înscrie ca oatribuție principală areprezentanților salariaților pe aceea de apromova stabilitatea în muncă (I.Tr. Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, p. 60). [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Prevederile sunt doar parțial concordante cu cele ale art. 39-40 Codul muncii. Deoarece acesta este modelul oficial, nu e neaparată nevoie să reproduceți articolele menționate din Codul muncii, decât dacă doriți să menționați anumite drepturi sau obligații care se regăsesc în articolele menționate din cod. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Reviste:
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea postului. Reorganizarea angajatorului
Pot face obiect al medierii negocierile privind încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă?
Interdicții privind concedierea salariaților
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Posibilitatea delegării responsabilităților ce revin angajatorului în dreptul muncii
Care sunt drepturile și obligațiile angajatului și ale angajatorului?
Curtea EDO. Cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României
Salarii plătite din fonduri europene. Nulitatea contractului individual de muncă. Pretenție formulată după încetarea raporturilor juridice de muncă. Prescripția extinctivă a dreptului material la acțiune
Inexistența unei solicitări scrise a angajatorului pentru efectuarea muncii suplimentare. Posibilitatea remunerării muncii suplimentare impusă de un volum mare de activitate
Se poate pierde dreptul la concediu de odihnă anual? Noi hotărâri CJUE
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...