Art 38 Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Executarea contractului individual de muncă -
Art. 38.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Rezultă că textul, prin termenii imperativi pe care-i întrebuințează, ainstituit în domeniul conflictelor de muncă, un caz de competență teritorială exclusivă și nu alternativă, astfel încât părțile nu au posibilitatea de astabili competența altei instanțe. Indiscutabil, pentru salariat, ca reclamant, această competență este in favorem, dar nu opțională. Contrar s-ar accepta orenunțare la un drept procesual ceea ce, în interesul protecției salariaților, ca principiu axiomatic al legislației muncii, art. 38 Codul muncii interzice cu desăvârșire. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Teoria drepturilor câștigate. Aspecte conceptuale 
    În dreptul muncii se face vorbire adesea de teoria drepturilor câștigate. 
    Pentru a da substanță unei asemenea teorii, art. 38 Codul muncii întemeiază imposibilitatea încheierii unui act prin care un salariat și-ar limita sau ar renunța la drepturile ce-i sunt conferite prin lege. Sancțiunea nerespectării unei astfel de interdicții este nulitatea absolută a actului încheiat. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Fiind un drept constituțional, în considerarea acestei calități, dar și baza art. 38 Codul muncii, pe calea negocierii colective (prin contractele colective de muncă) nu se poate renunța la dreptul la grevă, oasemenea clauză fiind nulă. Articolul 38 Codul muncii statuează, fără nicio excepție, că salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice asemenea tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților cu limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. În consecință, s-a apreciat că dreptul la grevă este un drept constituțional, dar și un drept intangibil în măsura în care este exercitat legal, neconstituind deci omanifestare de forță asalariaților care, fatal, este acceptată de lege (I.Tr. Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, p. 692). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Reviste:
Clauză de fidelitate. Restituire. Daune interese
Consultant imobiliar. Clauză penală. Clauză de confidențialitate
Considerații privind măsura în care instituțiile dreptului muncii au fost afectate de intrarea în vigoare a noului Cod civil și de procedură civilă
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Interpretarea rațională a art. 38 din Codul muncii din perspectiva exigențelor raporturilor juridice de muncă și ale pieței muncii
Aspecte practice privind contractul individual de muncă
Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă (I)
Forme simplificate de contract. Libertatea contractuală și limitele ei
Formare profesională. Salariat beneficiar al unui curs de atestare profesională. Demisie. Suportarea cheltuielilor
Limitarea libertății contractuale prin prisma interdicției acordurilor anticoncurențiale
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...