Art 34 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 34.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților. Jurisprudență

(2) Registrul general de evidență a salariaților se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial. Reviste (1)

(3) Registrul general de evidență a salariaților se completează în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaților, elementele ce caracterizează contractele de muncă ale acestora, precum și toate situațiile care intervin pe parcursul desfășurării relațiilor de muncă în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă. Modificări (2)

(4) Registrul general de evidență a salariaților este păstrat la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii.

(5) La solicitarea salariatului angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(6) În cazul încetării activității angajatorului, registrul general de evidență a salariaților se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul sau domiciliul angajatorului, după caz.

(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Aspecte generale 
    Articolul 34 Codul muncii reglementează o procedură suplimentară față de cele existente anterior în legea română în vederea evidențierii relației de muncă a salariaților prin intermediul unui registru special. Dispozițiile generale din cuprinsul art. 34 se completează cu cele speciale, în acest sens însuși textul de principiu stabilind în alin. final necesitatea dezvoltărilor și interpretărilor generale prin acte normative subsecvente. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Reviste:
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 în sensul stabilirii efectelor juridice și a implicațiilor procedurale ale interdicției legale exprese prevăzute de textul indicat, în cazul în care condamnarea penală definitivă a salariatului cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere intervine în timpul derulării unui contract de muncă, ce presupune exercitarea atribuțiilor de gestionar
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Arhivar, posesor-deținător de arhivă. Calitate și legitimitate procesuală pasivă. Acțiune în constatarea grupei de muncă. Angajator desființat
15. Muncitor zilier. Cerere privind eliberarea unei adeverințe din care să rezulte încadrarea activității în grupa I de muncă
Contestatie în anulare. Termen de exercitare
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...