Art 31 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 31.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. Reviste (2)

(3) În cazul muncitorilor necalificați, perioada de probă are caracter excepțional și nu poate depăși 5 zile lucrătoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Absolvenții instituțiilor de învățământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probă cuprinse între 3 și 6 luni. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Natură juridică 
    În baza unei interpretări sistemice și reținând și formularea dispozițiilor art. 31 alin. (1), rezultă că perioada de probă reprezintă o modalitate specifică de verificare a aptitudinilor salariatului la angajarea în muncă. Elementul specific al acestei forme de verificare constă tocmai în faptul că acesta se realizează ulterior încheierii contractul individual de muncă, practic pe toată durata perioadei de probă salariatul bucurându-se de toate drepturilor conferite de contractul individual de muncă. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 31 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 31 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Reviste:
Aspecte practice privind contractul individual de muncă
Studiu comparativ a ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea 1)
Ce trebuie să cunoaștem despre perioada de probă?
STUDIU DE CAZ: Este corectă desfacerea disciplinară a unui contract individual de muncă în perioada de probă?
Accident de muncă. Despăgubiri de deces. Salariat fără forme legale
Este constituțională prevederea din Codul muncii care arată că în perioada de probă CIM poate înceta printr-o notificare scrisă?
Dreptul la acordarea plăților compensatorii în condițiile reangajării prin încheierea unui nou contract de muncă, ca urmare a preluării salariatului de către instituția care a preluat și patrimoniul societății desființate. Admitere recurs
Încetarea contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Inaplicabilitatea prevederilor privind concedierea
STUDIU DE CAZ: Cum încetează contractul individual de muncă, pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă?
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...