Art 30 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 30.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Posturile vacante existente în statul de funcții vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitățile fiecărei unități prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulți candidați, încadrarea în muncă se face prin examen.

(4) Condițiile de organizare și modul de desfășurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    Articolul 30 reglementează o situație cu totul specifică în ceea ce privește angajarea în muncă în funcție de competență. Astfel, este avută în vedere situația personalului salarizat contractual din cadrul instituțiilor și autorităților publice, precum și a altor unități bugetare. În cazul acestora, modalitatea concretă de verificare a aptitudinilor profesionale și personale este determinată de lege, legiuitorul făcând referire expres la situația concursului sau a examenului. În măsura în care pentru ocuparea postului s-au prezentat mai multe persoane, între acestea se va derula un concurs. În măsura în care se va prezenta o singură persoană se impune verificarea strictă a aptitudinilor acesteia, dar prin intermediul unui examen. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Reviste:
Studiu de caz - Efectele în privința radierii sancțiunii disciplinare
Absolvent al Universității "Spiru Haret". Îndreptățire la ocuparea unui post de profesor. Admitere recurs
Acțiune în constatarea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...