Art 3 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii fundamentale -
Art. 3.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Jurisprudență

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1)-(3) este nul de drept. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Libertatea muncii – principiu fundamental 
    Înainte de 1990, dreptul la muncă era strict legat de obligația de a munci. În acest context, libertatea individului de a decide să lucreze sau nu era anihilată de sistemul sancțiunilor civile sau contravenționale aplicabile pentru neîndeplinirea obligației de a munci. De asemenea, prin sistemul repartițiilor obligatorii se îngrădea posibilitatea alegerii libere a locului de muncă. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    • încheierea contractului individual de muncă cu nerespectarea dispozițiilor privitoare la libertatea muncii și la libertatea alegerii locului de muncă, profesiei, meseriei sau activității este nul de drept (art. 3 Codul muncii); [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Legislația țării noastre afost elaborată în concordanță cu textele convențiilor ratificate și cu alte documente internaționale și comunitare relevante. Astfel, potrivit art. 3 și art. 4 Codul muncii, libertatea muncii este garantată, dreptul la muncă neputând fi îngrădit, iar munca forțată este interzisă. În termeni similari cu cei ai convenției, legea română statuează că munca forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare sau pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Nu constituie muncă forțată sau activitate impusă de autoritățile publice: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    • încheierea contractului individual de muncă cu nerespectarea dispozițiilor privitoare la libertatea muncii și la libertatea alegerii locului de muncă, profesiei, meseriei sau activității este nul de drept (art. 3 Codul muncii); [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Legislația țării noastre afost elaborată în concordanță cu textele convențiilor ratificate și cu alte documente internaționale și comunitare relevante. Astfel, potrivit art. 3 și art. 4 Codul muncii, libertatea muncii este garantată, dreptul la muncă neputând fi îngrădit, iar munca forțată este interzisă. În termeni similari cu cei ai convenției, legea română statuează că munca forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare sau pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Nu constituie muncă forțată sau activitate impusă de autoritățile publice: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Despre CIM-ul la un alt angajator pe perioada litigiului privind desfacerea disciplinară a CIM
Obligația de fidelitate. Neconcurență. Contract de împrumut. Abatere disciplinară. Demisie. Condiții. Forma scrisă
Valabilitatea și efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului. Practică judiciară neunitară // The validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. Nonunitary judicial practice
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
;
se încarcă...