Art 295 Dispoziții tranzitorii și finale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 295.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6)

(1) Dispozițiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziții cuprinse în legislația muncii și, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispozițiile legislației civile. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun și acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete și aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dispozițiile art. 295 Codul muncii sunt cele care asigură corelația dintre dreptul civil ca drept comun și legislația muncii. 
    Astfel, ori de câte ori în legislația muncii nu se regăsesc dispoziții specifice, devin incidente cele din dreptul comun, legea civilă. În definitiv, dreptul muncii este o ramură de drept privat care își găsește fundamentele în regulile generale și milenare ale dreptului civil. Este motivul pentru care principiile specifice ale dreptului muncii nu pot fi altfel privite decât într-o corelație logică și corectă cu principiile dreptului civil, cu libertatea contractuală care a asigurat atâta timp flexibilitatea, dar și rezistența dreptului privat. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    5. Într-o opinie, dată fiind actuala reglementare a perioadei de probă – ca o clauză legală de dezicere – s-a arătat că în fapt nu se va pune problema sesizării instanței judecătorești de către partea (angajator sau salariat) nemulțumită de faptul că cealaltă parte a ieșit unilateral din contract în baza art. 31 alin. (41)1. Cu toate acestea, suntem de părere că sesizarea instanței de judecată rămâne posibilă dacă dezicerea de contract s-a realizat cu încălcarea legii (spre exemplu, nu s-a respectat condiția notificării scrise sau notificarea scrisă a fost comunicată după terminarea perioadei de probă2) ori prin săvârșirea unui abuz de drept. Este o soluție care ține seama și de faptul că se consacră, în mod expres, în art. 8 Codul muncii, principiul bunei-credințe în desfășurarea relațiilor de muncă, după cum drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit scopului lor economic și social [art. 3 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice coroborat cu art. 295 Codul muncii]3. 
    1 I.T. Ștefănescu, op. cit., 2005, p. 39. 
    2 V. Barbu, C. Cernat, op. cit., în R.R.D. muncii nr. 4/2008, p. 46. 
    3 I.T. Ștefănescu, op. cit., 2005, p. 39.
[ Mai mult... ]
 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Chiar dacă prin acțiune reclamantul aindicat ca temei juridic dispozițiile art. 998 și art. 999 C. civ.., aplicarea acestor norme este, însă, subsidiară potrivit dispozițiilor art. 295 Codul muncii. Aplicarea normelor civile intervine numai dacă legislația muncii nu cuprinde reglementări proprii și numai dacă dispozițiile legislației civile nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dispozițiile art. 295 Codul muncii sunt cele care asigură corelația dintre dreptul civil ca drept comun și legislația muncii. 
    Astfel, ori de câte ori în legislația muncii nu se regăsesc dispoziții specifice, devin incidente cele din dreptul comun, legea civilă. În definitiv, dreptul muncii este o ramură de drept privat care își găsește fundamentele în regulile generale și milenare ale dreptului civil. Este motivul pentru care principiile specifice ale dreptului muncii nu pot fi altfel privite decât într-o corelație logică și corectă cu principiile dreptului civil, cu libertatea contractuală care a asigurat atâta timp flexibilitatea, dar și rezistența dreptului privat. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    5. Într-o opinie, dată fiind actuala reglementare a perioadei de probă – ca o clauză legală de dezicere – s-a arătat că în fapt nu se va pune problema sesizării instanței judecătorești de către partea (angajator sau salariat) nemulțumită de faptul că cealaltă parte a ieșit unilateral din contract în baza art. 31 alin. (41)1. Cu toate acestea, suntem de părere că sesizarea instanței de judecată rămâne posibilă dacă dezicerea de contract s-a realizat cu încălcarea legii (spre exemplu, nu s-a respectat condiția notificării scrise sau notificarea scrisă a fost comunicată după terminarea perioadei de probă2) ori prin săvârșirea unui abuz de drept. Este o soluție care ține seama și de faptul că se consacră, în mod expres, în art. 8 Codul muncii, principiul bunei-credințe în desfășurarea relațiilor de muncă, după cum drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit scopului lor economic și social [art. 3 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice coroborat cu art. 295 Codul muncii]3. 
    1 I.T. Ștefănescu, op. cit., 2005, p. 39. 
    2 V. Barbu, C. Cernat, op. cit., în R.R.D. muncii nr. 4/2008, p. 46. 
    3 I.T. Ștefănescu, op. cit., 2005, p. 39.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Art 289 Reguli speciale de procedură
Art 290 Reguli speciale de procedură
Art 291 Reguli speciale de procedură
Art 292 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 293 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 294 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 295 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 296 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 297 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 298 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Culte religioase. Acte de încălcare a disciplinei interne. Norme proprii ale cultelor
Clauză de fidelitate. Restituire. Daune interese
15. Modificarea contractului individual de muncă în privința elementului salariu. Act adițional semnat de o altă persoană, iar nu de salariat. Aplicarea legii în timp
Decizie de încetare a contractului de muncă prin acordul părților. Acordul dat de salariat pentru oferta angajatorului făcută printr-o notă
Completare mențiuni carnet de muncă
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Daune morale. Acordarea acestora numai dacă au fost incluse clauze exprese în contractul individual de muncă sau în cuprinsul contractului colectiv de muncă
Dreptul la apărare al angajatului în cadrul procedurii de cercetare disciplinare
Nemotivarea actului administrativ de eliberare din funcția publică - cauză de nulitate
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...