Art 289 Reguli speciale de procedură | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Reguli speciale de procedură -
Art. 289.
- Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (38), Reviste (5), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Principiul celerității soluționării conflictelor de muncă 
    Dispozițiile acestui text din Codul muncii se completează corespunzător cu dispozițiile Legii nr. 168/1999 (art. 78, art. 79, art. 80 și art. 81). 
    Astfel, potrivit art. 78 din Legea nr. 168/1999, „hotărârile prin care se soluționează fondul cauzei se pronunță în ziua în care au luat sfârșit dezbaterile. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Dispozițiile procedurale reproduse mai sus sunt deosebit de clare și ele impun doar unele precizări particulare. În primul rând, se cuvine afi subliniat că legiuitorul aavut în vedere acele hotărâri al căror obiect se referă, în principal, la drepturi ce se bucură de oprotecție deosebită sau la situații care reclamă urgență. În al doilea rând, trebuie să reamintim că art. 270 C. proc. civ.. se referă la posibilitatea pronunțării unei hotărâri judecătorești pe baza unei recunoașteri parțiale apretențiilor reclamantului. Oatare mărturisire justifică executarea hotărârii pronunțate fără oaltă formalitate, dar evident numai în măsura recunoașterii. În fine, art. 278 pct. 8 C. proc. civ.. are în vedere și acele situații în care odispoziție expresă alegii dispune că „hotărârea este executorie”. Așa este, de pildă, cazul ordonanțelor președințiale [art. 581 alin. (4) C. proc. civ..], al hotărâ­rilor pronunțate în materia litigiilor comerciale [art. 7208 alin. (1) C. proc. civ..] și aconflictelor de drepturi(art. 289 Codul muncii)215. 
    215 A se vedea, pentru amănunte, V. Barbu, Unele aspecte în legătură cu calea de atac a recursului în materia conflictelor de muncă, R.R.D.M. nr. 4/2004, p. 48-50.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Principiul celerității soluționării conflictelor de muncă 
    Dispozițiile acestui text din Codul muncii se completează corespunzător cu dispozițiile Legii nr. 168/1999 (art. 78, art. 79, art. 80 și art. 81). 
    Astfel, potrivit art. 78 din Legea nr. 168/1999, „hotărârile prin care se soluționează fondul cauzei se pronunță în ziua în care au luat sfârșit dezbaterile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Art 283 Dispoziții generale
Art 284 Competența materială și teritorială
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Art 289 Reguli speciale de procedură
Art 290 Reguli speciale de procedură
Art 291 Reguli speciale de procedură
Art 292 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 293 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 294 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 295 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 296 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 297 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 298 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Conflict de muncă având ca obiect despăgubiri constând din dobânda aferentă drepturilor salariale plătite cu întârziere. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune. Aplicabilitatea dispozițiilor Deciziei nr. 7/27.04.2015 pronunțată de îCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Apel admis
Trebuie emisă decizie de reintegrare a salariatului, după anularea deciziei de desfacere a CIM?
Anularea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă. Reintegrarea în funcție - inexistența unei obligații a angajatorului de a emite o decizie de reintegrare în funcția deținută anterior
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...