Art 288 Reguli speciale de procedură | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Reguli speciale de procedură -
Art. 288.
- Respingeri de neconstituționalitate (36), Referințe în jurisprudență (28), Doctrină (2)

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgență, instanța fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Principiul celerității în soluționarea conflictelor de muncă este ilustrat cu forță și în materia administrării probatoriului, dându-se astfel prioritate regulii stabilității raporturilor juridice de muncă care impune lămurirea rapidă a statutului juridic al părților litigante și, totodată, a condițiilor de exercitare a drepturilor acestora. 
    În prealabil analizării prevederilor textului de lege sus-citat, ne vom referi la faptul că, în completarea Codului muncii, Legea nr. 168/1999 stipulează în art. 76 că „la prima zi de înfățișare, înainte de intrarea în dezbateri, instanța are obligația de a încerca stingerea conflictului de drepturi prin împăcarea părților”. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Principiul celerității în soluționarea conflictelor de muncă este ilustrat cu forță și în materia administrării probatoriului, dându-se astfel prioritate regulii stabilității raporturilor juridice de muncă care impune lămurirea rapidă a statutului juridic al părților litigante și, totodată, a condițiilor de exercitare a drepturilor acestora. 
    În prealabil analizării prevederilor textului de lege sus-citat, ne vom referi la faptul că, în completarea Codului muncii, Legea nr. 168/1999 stipulează în art. 76 că „la prima zi de înfățișare, înainte de intrarea în dezbateri, instanța are obligația de a încerca stingerea conflictului de drepturi prin împăcarea părților”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 278 Răspunderea penală
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Art 283 Dispoziții generale
Art 284 Competența materială și teritorială
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Art 289 Reguli speciale de procedură
Art 290 Reguli speciale de procedură
Art 291 Reguli speciale de procedură
Art 292 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 293 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 294 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 295 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 296 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 297 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 298 Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...