Art 286 Reguli speciale de procedură | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Reguli speciale de procedură -
Art. 286.
- Respingeri de neconstituționalitate (36), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși, în principiu, regulile aplicabile în privința soluționării conflictelor de drepturi aparțin dreptului comun (legislația procesual civilă), specificul conflictelor de muncă (de drepturi) „amprentează” cursul procedurilor. 
    Este și cazul textului de lege comentat care, în ansamblul prevederilor sale, induce cu forță ideea celerității în soluționarea acestor conflicte de muncă (de drepturi). [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși, în principiu, regulile aplicabile în privința soluționării conflictelor de drepturi aparțin dreptului comun (legislația procesual civilă), specificul conflictelor de muncă (de drepturi) „amprentează” cursul procedurilor. 
    Este și cazul textului de lege comentat care, în ansamblul prevederilor sale, induce cu forță ideea celerității în soluționarea acestor conflicte de muncă (de drepturi). [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Dispoziții asemănătoare întâlnim și în noul Cod al muncii. În acest sens, art. 286 alin. (1) Codul muncii dispune că: „Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență”. Pentru realizarea unei asemenea finalități cel de-al doilea alineat al textului menționat adaugă că: „Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 276 Răspunderea contravențională
Art 277 Răspunderea penală
Art 278 Răspunderea penală
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Art 283 Dispoziții generale
Art 284 Competența materială și teritorială
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Art 289 Reguli speciale de procedură
Art 290 Reguli speciale de procedură
Art 291 Reguli speciale de procedură
Art 292 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 293 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 294 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 295 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 296 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Suspendare contract de muncă. Cerere pe calea ordonanței președințiale împotriva suspendării raporturilor de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...