Art 284 Competența materială și teritorială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Competența materială și teritorială -
Art. 284.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4)

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor stabilite conform Codului de procedură civilă. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Competența materială a instanțelor judecătorești 
    În ce privește competența materială a instanțelor judecătorești în privința soluționării conflictelor de muncă (de drepturi) subiectul a fost dezvoltat pe larg, în comentariul art. 249. 
    §2. Competența teritorială a instanțelor judecătorești 
    Referitor la competența teritorială a instanțelor judecătorești sunt de făcut următoarele precizări: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 284 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Competența materială a instanțelor judecătorești 
    În ce privește competența materială a instanțelor judecătorești în privința soluționării conflictelor de muncă (de drepturi) subiectul a fost dezvoltat pe larg, în comentariul art. 249. 
    §2. Competența teritorială a instanțelor judecătorești 
    Referitor la competența teritorială a instanțelor judecătorești sunt de făcut următoarele precizări: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 284 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Mai întâi, se constată că față de prevederile art. 284 alin. (1) din Codul muncii raportat la prevederile art. 2 lit. c) Codul muncii și față de prevederile art. 248 alin. (1) și (3) Codul muncii, Tribunalul era competent să soluționeze cauza. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 274 Răspunderea patrimonială
Art 275 Răspunderea patrimonială
Art 276 Răspunderea contravențională
Art 277 Răspunderea penală
Art 278 Răspunderea penală
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Art 283 Dispoziții generale
Art 284 Competența materială și teritorială
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Art 289 Reguli speciale de procedură
Art 290 Reguli speciale de procedură
Art 291 Reguli speciale de procedură
Art 292 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 293 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 294 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Studiu de caz - Competența în litigiile de muncă. Prescrierea dreptului la acțiune
Controlul Curții de Conturi. Stabilire prejudiciu. Neînregistrare în contabilitate. Competență teritorială. Sediul mandatarului
Acțiune formulată de o societate comercială împotriva unui angajat având ca obiect plata de despăgubiri reprezentând contravaloarea indemnizației de odihnă pentru zile nelucrate, încasată fără drept. Competența
Competență. Conflict negativ. Aplicarea disciplinară "avertisment scris". Act administrativ emis de o instituție publică centrală
Instanța competentă teritorial să soluționeze un litigiu de muncă. Interpretarea noțiunii de "domiciliul". Conflict negativ
Conflict negativ de competență. Schimbarea domiciliului ales ulterior sesizării instanței. Consecințe în privința instanței competente teritorial să soluționeze cauza
încetare contract prin acordul părților. Condiții de formă
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Competența instanțelor judecătorești. Dispoziții speciale
Accident de muncă. Despăgubiri de deces. Salariat fără forme legale
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...