Art 283 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Dispoziții generale -
Art. 283.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)

(1) Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: Jurisprudență

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară; Jurisprudență, Reviste (3)

c) în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului la acțiune, în situația în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum și în cazul răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (14)

d) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6)

e) în termen de 6 luni de la data nașterii dreptului la acțiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În toate situațiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data nașterii dreptului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Sesizarea instanței judecătorești 
    Cadrul legal de soluționare a conflictelor de drepturi se caracterizează prin suplețe, celeritate și lipsă de formalism. 
    Potrivit legii, dreptul de a sesiza tribunalul (judecătoria) revine, de regulă salariatului. 
    Unitatea (angajatorul) recurge mai puțin frecvent la acțiunea în justiție pentru valorificarea drepturilor ce decurg din contractul de muncă, întrucât legea îi pune la dispoziție alte acte juridice în acest scop (decizia de concediere, decizia de sancționare disciplinară). [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 283 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Sesizarea instanței judecătorești 
    Cadrul legal de soluționare a conflictelor de drepturi se caracterizează prin suplețe, celeritate și lipsă de formalism. 
    Potrivit legii, dreptul de a sesiza tribunalul (judecătoria) revine, de regulă salariatului. 
    Unitatea (angajatorul) recurge mai puțin frecvent la acțiunea în justiție pentru valorificarea drepturilor ce decurg din contractul de muncă, întrucât legea îi pune la dispoziție alte acte juridice în acest scop (decizia de concediere, decizia de sancționare disciplinară). [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 283 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 283 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 273 Răspunderea patrimonială
Art 274 Răspunderea patrimonială
Art 275 Răspunderea patrimonială
Art 276 Răspunderea contravențională
Art 277 Răspunderea penală
Art 278 Răspunderea penală
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Art 283 Dispoziții generale
Art 284 Competența materială și teritorială
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Art 289 Reguli speciale de procedură
Art 290 Reguli speciale de procedură
Art 291 Reguli speciale de procedură
Art 292 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 293 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Încetarea contractului individual de muncă urmare a acordului părților. Emiterea unei decizii în acest sens, de către angajator. Atacarea în instanță a deciziei. Termen
Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă
Acordare grupă de muncă. Prescripție
Contestație formulata de către salariat împotriva deciziei de preavizare. Inadmisibilitate
Studiu de caz - Competența în litigiile de muncă. Prescrierea dreptului la acțiune
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) Codul muncii
Drepturi salariale. Acordarea tranșelor suplimentare pentru vechimea în învățământ. Calitatea procesuală pasivă a autorităților publice locale în cadrul unui conflict individual de muncă. Obligativitatea contestării deciziei de reîncadrare și stabilire a drepturilor salariale la angajator prealabil formulării unei acțiuni în justiție.Admitere recurs
Spor pentru vechime în muncă. Cuantum prevăzut în contractul colectiv de muncă unic la nivel național. Îndreptățire
Studiu de caz: Nulitatea absolută a angajamentului de plată în cazul demisiei
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...