Art 282 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Dispoziții generale -
Art. 282.
- Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (128), Reviste (1), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Pot fi părți în conflictele de muncă: Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) salariații, precum și orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligații în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

b) angajatorii - persoane fizice și/sau persoane juridice-, agenții de muncă temporară, utilizatorii, precum și orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfășurată în condițiile prezentului cod; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

c) sindicatele și patronatele; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocație în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Principalele părți într-un conflict de muncă 
    Prin prevederile explicite ale art. 282 Codul muncii, legiuitorul enumeră categoriile de persoane fizice și juridice care pot avea calitatea de parte litigantă într-un conflict de muncă (de drepturi). 
    Așa cum am subliniat – a se vedea comentariul art. 248 –, principalele părți într-un conflict de muncă (de drepturi) sunt salariații și angajatorul. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Principalele părți într-un conflict de muncă 
    Prin prevederile explicite ale art. 282 Codul muncii, legiuitorul enumeră categoriile de persoane fizice și juridice care pot avea calitatea de parte litigantă într-un conflict de muncă (de drepturi). 
    Așa cum am subliniat – a se vedea comentariul art. 248 –, principalele părți într-un conflict de muncă (de drepturi) sunt salariații și angajatorul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 272 Răspunderea patrimonială
Art 273 Răspunderea patrimonială
Art 274 Răspunderea patrimonială
Art 275 Răspunderea patrimonială
Art 276 Răspunderea contravențională
Art 277 Răspunderea penală
Art 278 Răspunderea penală
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Art 283 Dispoziții generale
Art 284 Competența materială și teritorială
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Art 289 Reguli speciale de procedură
Art 290 Reguli speciale de procedură
Art 291 Reguli speciale de procedură
Art 292 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...